Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2012

Ämnet engelska får betyget hög kvalitet av Högskoleverket

I den nationella kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen har Högskoleverket bedömt att ämnet engelska vid Högskolan i Gävle håller hög kvalitet.

Sammanlagt har 33 utbildningar i ämnet engelska vid 20 lärosäten har utvärderats. 14 av dessa utbildningar får omdömet bristande kvalitet. Sex utbildningar får betyget mycket hög kvalitet.
Bland de 13 utbildningar som bedöms ha hög kvalitet återfinns engelska på kandidatnivå vid Högskolan i Gävle.

– Högskoleverkets utvärdering är ett kvitto på att ämnesgruppens satsning på kvalitet i undervisning över åren har gett resultat, säger ämnesansvarig Marko Modiano. Alla lärare satsar hårt på sin undervisning och samarbetar för att ge studenterna de bästa möjliga förutsättningarna för
sina studier. En bidragande faktor är också att utbildning och forskning sammanvävs på ett lyckosamt sätt.

Engelska ges som ämne i ämneslärarutbildningen och ges även i andra program. Det finns även fristående kurser på A-, B- och C-nivå.

– Engelska har en stor betydelse för Högskolan i Gävle. Engelska är en väsentlig del inom humaniora, vilket gör ämnet särskilt viktigt inför den fortsatta utvecklingen av området, säger Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera