Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2012

Uppväxtmiljön påverkar hjärnans utveckling hos odlad lax

Stora mängder odlad lax planteras årligen ut i Europas älvar, men odlad lax klarar sig sämre än laxar som är kläckta i det vilda. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att miljön i fiskodlingarna kan påverka laxarnas hjärnutveckling. Det skulle kunna förklara varför de klarar sig dåligt i naturen.

Varje år sätts det ut stora mängder lax i älvarna för att kompensera för det minskande antalet fisk som är resultatet av människans exploatering av rinnande vatten.

– Flertalet studier visar dock att de utplanterade laxarna har en sämre överlevnadsförmåga än vilda laxar och effekten av att plantera ut fisk i naturvårdssyfte har därför ifrågasatts. Anledningen till den sämre överlevnadsförmågan är inte fullt klarlagd, men man tror att det har att göra med de stora skillnaderna mellan odlingsmiljön som fisken växer upp i och älven som de sedan släpps ut i, säger biologen Joacim Näslund.

I ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Danmarks tekniska universitet och Danmarks center för vildlax undersöktes om de odlade laxarnas hjärnor påverkas av den miljö de växer upp i.

Växer upp i enformiga miljöer
Laxodlingarnas miljöer är designade för att vara lätta att rengöra och består ofta av enformiga plasttankar. Studien visar att hjärnan är större hos fisk som växer upp med bottenstrukturer i plasttankarna.

I och med att stenar eller andra strukturer ökar kostnaderna för underhåll samt ökar risken för sjukdomsspridning i fiskodlingen så skulle det vara utmärkt om det räckte med att ge fiskarna strukturer under en kortare period i början av livet.

– Tyvärr så visade det sig att när man tar bort strukturer från odlingstankarna så försvinner även den positiva effekten på laxarnas hjärntillväxt. Man kan konstatera att hjärnan hos laxarna verkar anpassa sig till rådande omständigheter vilket visar vilket fantastiskt flexibelt organ fiskhjärnan är. Om hjärnan är anpassad för en monoton odlingsmiljö kan därför potentiella problem uppstå när laxen plötsligt släpps ut i den mer komplexa verkligheten ute i naturen, säger Joacim Näslund.

INFORMATION
Studien ”Early enrichment effects on brain development in hatchery-reared Atlantic salmon (Salmo salar): no evidence for a critical period” av Joacim Näslund, Kim Aarestrup, Søren T. Thomassen och Jörgen I. Johnsson är publicerad i den vetenskapliga tidsskriften Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/f2012-074

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera