Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2012

3,5 miljoner till projekt om unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar

Högskolan i Halmstad har beviljats 3,5 miljoner kronor av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv socialvetenskap) till ett treårigt forskningsprojekt. Projektet fokuserar på unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar, som genom att organisera sig vill stärka makten över det egna livet.

– Det här är ett spännande och angeläget forskningsprojekt, säger Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap på Högskolan i Halmstad.

Traditionellt sett har den grupp som kategoriserats som ”utvecklingsstörda” och som ofta är beroende av samhällets stödinsatser för exempelvis utbildning och boende, haft låg tilltro till den egna förmågan och en uppfattning att man måste anpassa sig efter andra. Det har varit en grupp som har haft små möjligheter att hävda sig och sin rätt i samhället.

 – De senaste 15–20 åren har vi sett att den här marginaliserade gruppen inte längre accepterar att vara tysta och tacksamma, utan att de på egen hand har börjat organiserar sig för att tillsammans försöka stärka makten över det egna livet. Samtidigt vill de påverka lokalsamhället i riktning mot ökad tolerans och delaktighet, säger Magnus Tideman.

 De självorganiserade verksamheterna som också kallas empowermentprocesser, tolkas som ett motstånd mot samhällets syn på och bemötande av personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

 – Det här är ett nytt och spännande fenomen som vi inte bara ser i Sverige, utan i flera länder och vi kommer i projektet att samarbeta med forskare ibland annat England och Australien, säger Magnus Tideman.

Forskningsprojektets syfte är att öka kunskaperna om de nya självorganiserade verksamheterna i Sverige och ska beskriva och analysera betydelsen för deltagarna, verksamheternas organisering och innehåll samt hur de eventuellt påverkar samhällets och omgivningens attityder och bemötande. Projektet förväntas ge resultat som har betydelse för målgruppen och för den framtida utformningen av samhällets stöd till och bemötande av personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

 – Det är viktigt att forskningen lyfter upp erfarenheter hos den här gruppen av personer med intellektuell funktionsnedsättning för att visa på spännande och positiva verksamheter och möjligheter som pekar framåt, säger Magnus Tideman.

Ansvarig för forskningsprojektet är professor Magnus Tideman, Högskolan i Halmstad. I forskargruppen ingår också universitetslektor Cecilia Kjellman, lektor i handikappvetenskap, Högskolan i Halmstad och Ove Mallander, docent i socialt arbete, Malmö Högskola.

KONTAKT
För mer information kontakta Magnus Tideman, 0703-71 23 11, magnus.tideman@hh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera