Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 augusti 2012

För överfiske av torsken kan stora torskhonor vara räddningen

Torsk är en av våra vanligaste och mest populära matfiskar och har fiskats hårt under lång tid. En följd är risk för allvarliga förändringar i torskbestånden. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

I överfiskade områden saknas ofta stora och gamla individer och fisken blir könsmogen i yngre åldrar. Flera forskare har befarat att den här förändringen kan ha påverkat torskens hälsa, dess fysiologiska åldrande och reproduktionsförmåga.

En forskargrupp vid Göteborgs universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet har därför i en nyligen publicerad studie undersökt hälsa och åldrande för honor och hanar av torsk.

– Vi har mätt olika aspekter av oxidativ stress, ett tillstånd i cellen som kan leda till oreparerbara skador, samt antioxidantkapacitet, som skyddar mot oxidativ stress. Vi har också mätt telomerlängd, säger forskaren och marinbiologen Helen Nilsson Sköld.

Telomerer är upprepade DNA-sekvenser som skyddar ändarna av kromosomerna i arvsmassan. Längden på telomererna samt hastigheten med vilken telomererna kortas är starkt kopplad till hälsa och åldrande.

Forskarna har jämfört hälsa hos torsk i Öresund, Skagerrak och Kattegatt. Torsken i Öresund är skyddad från trålfiske sedan 1932 och fiskarna där omfattar även större och äldre individer. Däremot är torskbestånden i Skagerrak och Kattegatt kraftigt överfiskade.

– Våra resultat visar att äldre hanar generellt har kortare telomerer och lägre antioxidantkapacitet. Däremot såg vi inget sådant mönster hos honorna utan de verkade inte uppvisa något fysiologiskt åldrande inom det undersökta åldersspannet (2-8 år), säger Helen Nilsson Sköld.

Forskarna var förvånade över att könsskillnaderna var så stora. Äldre hanar var visserligen fetare och verkade mindre stressade än de yngre torskhanarna men överlag var honorna i bättre kondition än hanarna.

– Den teori vi har om varför hanar åldras och är mer stressade under leken är att de konkurrerar om revir och honor. Denna stress verkade vara värre för de yngre hanarna, säger Helen Nilsson Sköld.

I materialet kunde forskarna inte se någon tendens att de överfiskade bestånden i Skagerrak och Kattegatt skulle vara sämre än Öresundspopulationen vad det gäller fiskens hälsa.

Viktigt i sammanhanget är att större fiskar producerar enormt mycket fler ägg. Det varierar mellan en halv till fem miljoner ägg beroende på torskens storlek.

–- I studien visar vi också att stora äldre honor är friska och inte verkar åldras fysiologiskt. Slutsatsen blir att det är viktigt att bevara äldre stora honor eftersom de producerar mycket fler och bättre ägg än de yngre. En sådan bevarandestrategi skulle lämpa sig väl i Skagerrak och Kattegatt.

Studiens namn: “Gender differences in health and aging of Atlantic cod subject to size selective fishery “ av Bethanie Carney Almroth, Mattias Sköld och Helen Nilsson Sköld
Tidskrift: Biology Open

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera