Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juli 2012

Elektronik – tryckt på vanligt papper

Tryckt elektronik är en växande industri med stora framtida användningsområden. Ny kunskap innebär större möjligheter att med hjälp av nanopartiklar trycka elektronik på papper och förpackningar.

Istället för att tillverka elektronikkomponenter genom ett 30-tal dyra processteg i renrum, kan elektronik för vissa tillämpningar tryckas på papper i vanliga tryckpressar. Thomas Öhlund, doktorand vid Digital Printing Center på Mittuniversitetet i Örnsköldsvik, har undersökt hur den elektriska ledningsförmågan, som är grundläggande för tryckt elektronik, påverkas av pappersytans egenskaper. Genom experiment, har Thomas Öhlund kommit fram till vad pappersytan ska ha för egenskaper för att nå önskat resultat. Till exempel är storleken på ytans porer av stor betydelse.

– Den här kunskapen kan användas för att trycka elektronik på papper och förpackningar. Exempelvis elektronik som berättar om innehållet i en förpackning har varit utsatt för temperaturvariationer eller stötar, säger Thomas Öhlund.

– Inom några år kommer man också att kunna trycka bland annat solceller och displayer i större omfattning, säger Thomas Öhlund.

Att använda tryckteknik som metod kan vara att föredra då stora ytor ska täckas. Exempel på produkter som kan tryckas är solceller, sensorer och bildskärmar. I de fall då dessa produkter redan idag tillverkas med tryckteknik, så sker det framförallt på plast och glas.

INFORMATION OCH KONTAKT

Thomas Öhlunds forskning har finansierats av Mittuniversitetet, Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Västernorrland och Kempestiftelserna.

Frågor kan ställas till:
Thomas Öhlund, doktorand, tryckt elektronik, 073-061 19 73, e-post: Thomas.ohlund@miun.se
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera