Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juni 2012

Ny chans för torsken på Västkusten

Förekomsten av torsk har minskat dramatiskt vid Västkusten de senaste årtiondena. Men nu ska torskbestånden återställas. – Vi vill restaurera förlorade torskbestånd i en eller flera fjordar, säger forskaren Carl André vid Göteborgs universitet.

Torsk är en av Skagerraks och Kattegatts viktigaste fiskarter. Ny forskning visar att torsk har en nyckelroll i näringskedjan och motverkar effekter av övergödning i kustområden.

– Torsken bidrar alltså med stora socioekonomiska värden och är en av de viktigaste arterna i Skagerraks kustområden Den är en väsentlig resurs för yrkesfiske och sportfiske, säger professor Carl André vid Institutionen för biologi och miljövetenskap.

Återvänder till födelseplatsen
Torsk är uppdelad i olika bestånd. I fjordarna är den ofta stationär och stannar där i hela sitt liv. Men det finns också bestånd som leker ute i Nordsjön. Larverna driver med vattenströmmar till Skagerraks kustområden där torsken växer upp. Vid två års ålder vandrar den tillbaka till Nordsjön för att reproducera sig. Så de torskbestånden bidrar inte till fisket i Skagerrak.

– Förekomsten av torsk har minskat dramatiskt i Kattegatt och Skagerrak de senaste 30 åren och i dag finns endast lekmogen torsk i två av östra Skagerraks fjordar. Dock finns det ofta stora mängder juvenil torsk, alltså ung torsk som ännu inte fortplantat sig och som troligen kommer från Nordsjön, säger forskaren Carl André.

Gemensamt för fiskarna är att de söker sig till den plats där de själva är födda när det är dags att reproducera sig. Att fisk vidtar lekvandringar till den plats där de är födda är väl känt hos till exempel lax.

Ny genetisk forskning avgörande
Oslo Universitet har nyligen kartlagt hela torskens arvsmassa. Det här är viktig kunskap som forskarna kan använda sig av när torskbestånden ska återställas.

– Vi kommer att försöka identifiera gener som kan vara kopplade till anpassningar till lokala miljöförhållanden, och även till vandringsbenägenhet, säger Carl André.

Med hjälp av den genetiska informationen kan forskarna välja ut lämpliga individer för utsättning i fjordarna. Torsk med genetiska rötter i Västkustvatten är alltså att föredra.

Torskprojektet startar 1 juli och pågår fram till 2014. Målet är att ta fram vetenskapligt underlag och de tillstånd som krävs för att kunna sätta igång en restaurering av minst ett förlorat fjordbestånd av torsk i Skagerrak. Dessutom ska man utforma förslag till förvaltningsplaner för långsiktigt hållbara fjordbestånd av torsk i Skagerrak och Kattegatt.

INFORMATION OCH KONTAKT
Kontakt: Carl André, professor Institutionen för biologi och miljövetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Tel: +46 (0)31 786 96 33. Mobil: 0705 216295 E-post: Carl.Andre@bioenv.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera