Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 mars 2012

Barn som enbart ammas löper mindre risk för övervikt

Barn som ammas helt under de första fyra till sex månaderna löper mindre risk att bli överviktiga senare i livet jämfört med barn som ammas delvis eller inte alls. Det visar en studie på 15 000 barn i åtta europeiska länder där forskare från Sahlgrenska akademin deltar.

Forskningsprojektet IDEFICS studerar faktorer kopplade till överviktiga hos barn i åtta europeiska länder. En ny studie från forskarnätverket visar att barn som ammas helt under sina fyra till sex första levnadsmånader löper 25 procents mindre risk att bli överviktiga än barn som ammas delvis eller inte alls.

Tidigare studier om amningens koppling till övervikt har visat motstridiga resultat. Den aktuella studien har, enligt forskaren Monica Hunsberger, hög trovärdighet eftersom man tagit hänsyn även till andra faktorer som påverkar risken för övervikt, till exempel födelsevikt, hushållens inkomster, moderns utbildning och föräldrarnas födelseland.

I sambandet mellan exklusiv amning och övervikt tycks självregleringen vara en viktig mekanism, förklarar Monica Hunsberger:

– Att barn i spädbarnsåldern själva kan reglera när de ska äta och hur mycket tycks påverka risken för övervikt senare i livet, säger hon.

Den positiva effekten visade sig bara just i amningsintervallet fyra till sex månader. Hos barn som ammades kortare eller längre tid sågs inte samma effekt.

Forskarna spekulerar också i att det kan finnas ett samband mellan hur länge barn ammas och möjligheterna till föräldraledighet i olika länder. I Estland – som tillsammans med Sverige, Ungern och Tyskland ligger i topp när det gäller den statligt subventionerade föräldraledighetens längd (13-24 månader) – ammades mellan 37 och 65 procent av spädbarnen i fyra till sex månader.

– I Belgien, där man erbjuder föräldraledighet i max fyra månader, finner vi att 46 procent av spädbarnen inte blir ammade överhuvudtaget. Kanske är det så att en mer generös föräldraledighet avspeglas i mödrarnas amning, säger Monica Hunsberger.

Artikeln Infant Feeding Practices and Prevalence of Obesity in Eight European Countries-the IDEFICS study publiceras senare i vår.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera