Artikel från Göteborgs universitet
10 oktober 2011

Nu kan du se hur soleffektivt ditt tak är!

Solceller på hustak har blivit allt vanligare för att få miljövänlig el, men alla tak är inte lika lämpliga. Nu lanserar forskare vid Göteborgs Universitet ett nytt verktyg som utifrån verkliga förhållanden visar hur stor solinstrålning som är möjlig – i en hel stad, ett kvarter eller på ett visst tak.

– En stads takytor kan vara mer eller mindre lämpliga för installation av solceller beroende på hur det skuggas av omgivande byggnader och växtlighet, vilken lutning det har och vinkeln på solinstrålningen. För första gången går det nu att kartlägga hur mycket solenergi ett visst enskilt tak har under ett år, säger Fredrik Lindberg på institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet.

För att beräkna verkliga takytors potential att producera solcellsenergi har forskare vid Göteborgs Universitet tillsammans med konsultföretaget WSP tagit fram ett GIS-verktyg: SEES – Solar Energy from Existing Structures – som kommer att vara fritt tillgängligt för både företag och kommuner.

Det nya verktyget bygger på ett datorbaserat geografiskt informationssystem, GIS, som samlar in, lagrar, analyserar och presenterar geografiska data. Det innebär att verktyget beskriver verkliga tak i rätt miljö. I modellen belyser solen den tredimensionella bebyggelsen och simulerar hur omgivande byggnader, terräng och växtlighet kastar skuggor.

Skuggning beräknas på månads- eller årsbasis, vilket gör att vissa delar av ett tak kan visa sig vara olämpliga för solenergi trots att taket har optimal riktning och lutning. Därmed kan man beräkna den totala bestrålningen för varje del av en takyta inom ett givet område, räknat i kilowattimmar, kWh, per kvadratmeter.

SEES ger därför en lämplighetskarta utifrån användarens krav på bra, mindre bra och dålig årlig solinstrålning. För att få en så bra uppskattning av solinstrålning som möjligt används timupplöst klimatdata för den ort där SEES körs, antingen genom uppmätta eller framräknade värden.

– I projektet har vi använt Göteborgs stad som pilotort, men metoden kan tillämpas i alla kommuner där nödvändig data görs tillgänglig. Utifrån detta kan sen användarna utvärdera takens lämplighet för solceller eller solfångare, inom ett stort område, säger Fredrik Lindberg.

Solenergiprojektet, som just slutredovisats, har utförts av Göteborgs universitet i samarbete med WSP Analys & Strategi och finansieras av SolEl-programmet, Göteborg Energis forskningsstiftelse, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad samt Länsstyrelsen Västra Götaland.

Kontaktinformation
KONTAKT:
Fredrik Lindberg, institutionen för geovetenskaper, vid Göteborgs universitet
031- 786 2606
0736- 58 49 48
fredrik.lindberg@gvc.gu.se

Bildtext: Det nya verktyget SEES ger en karta över hur soleffektiva enskilda tak är utifrån dess omgivning. Ju varmare färg desto bättre solinstrålning, ju kallare färg desto sämre. Bilderna visar gamla Härlandafängelset och dess omgivning. Illustration hämtad ur programverktyget.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera