Artikel från Linköpings universitet
19 september 2011

Husdjurshållning påskyndar evolutionen

Höns som utsatts för en utmaning tidigt i livet blir mer stresståliga och överför dessutom den egenskapen till sin avkomma på epigenetisk väg. Särskilt tydligt syns fenomenet hos tamhönan, visar studier vid Linköpings universitet.

Människor har haft höns som husdjur under omkring 8 000 år. Under den tiden har tamhönan utvecklat en stor mängd varianter som genom klassisk evolution borde ha tagit mycket lång tid att förvärva.

-Den hastiga förändringen kan betyda att det finns mekanismer för nedärvning som inte beror på variation i själva DNA:t, säger Daniel Nätt, nybliven doktor i zoologi, som redovisar resultaten i sin avhandling.

I ett antal försök på vita värphöns och djungelhöns, som är den ursprungliga rasen, utsatte LiU-forskarna grupper av nykläckta kycklingar för olika stressfyllda situationer. Detta tvingade dem att anpassa sina levnadsvanor till en ovan miljö. Deras inlärningsförmåga var påverkad och de hade en lägre halt av stresshormon i blodet än kycklingarna i en kontrollgrupp, som växt upp utan störningar.

När kycklingarna blivit könsmogna fick de para sig inom grupperna. Äggen skildes direkt från föräldrarna vilket innebar att man kunde utesluta alla former av social påverkan hos avkomman. Ändå visade den nya kycklinggenerationen samma mönster som föräldrarna, både i beteendet och i det genetiska uttrycket.

-Det är första gången någon har påvisat att stresstolerans som förvärvats genom miljöfaktorer i ett så tidigt stadium kan reflekteras hos avkomman, säger Daniel Nätt.
Avgörande för om en gen ska slås på eller inte är hur den påverkas av andra molekyler i omgivningen, den så kallade epigenetiken. Forskargruppen har undersökt hur metylgrupper binder till DNA och skapar en epigenetisk markör som i vissa fall kan föras vidare från generation till generation. Tamhönan visade sig ha större förmåga än djungelhönan att överföra dessa markörer till sin avkomma.

-Det kan förklara de stora skillnader mellan raserna som uppstått under domesticeringsprocessen, säger Daniel Nätt.

Läs om avhandlingen;
Heritable epigenetic responses to environmental challenges. Effects on behavior, gene expression and DNA-methylation in the chicken. Linköping Studies in Science and Technology, Diss. No. 1383.
Kontakt:
Daniel Nätt 013-281243, 070-6532087, daniel.natt@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera