Tema

Partiklar från isländsk vulkanaska föll över Göteborg

 lästid ~ 2 min