Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 mars 2011

Byggandets utsläpp ökar

I en färsk rapport producerad av forskare från KTH redovisas hur ett antal miljöparametrar har utvecklats mellan 1993 och 2007 för bygg- och fastighetssektorn. Den visar bland annat att utsläppen från produktion av byggnadsmaterial och transporter nu är större än utsläppen från uppvärmningen av byggnader.

– Våra studier visar på behovet av ett livscykelperspektiv. Om man bara fokuserar på en del av systemet eller en typ av aspekt eller ett utsläpp riskerar man att missa viktiga förändringar. Våra studier visar också på möjligheten att utnyttja data från miljöräkenskaperna för att kunna följa upp miljömålsarbete inom en sektor på en övergripande nivå, säger Susanna Toller, forskare på KTH och huvudförfattare till rapporten.

Att utsläppen från produktion av byggnadsmaterial och transporter nu är större än utsläppen från uppvärmningen av byggnader beror delvis på att de senare har minskat.

– Att utsläppen av växthusgaser från uppvärmning har minskat visar att styrmedel som koldioxidskatten har effekt. Det är däremot intressant att utsläppen från andra delar av bygg – och fastighetssektorn inte alls har minskat, utan snarare ökat. De här resultaten visar att det behövs ytterligare styrmedel och att bygg- och fastighetssektorn måste välja miljövänligare material och optimera transporterna om vi ska kunna fortsätta att minska utsläppen av växthusgaser, säger Göran Finnveden, projektledare för arbetet bakom rapporten och professor i miljöstrategisk analys på KTH.

En tidigare studie för Boverket utförd av samma forskargrupp på KTH visar att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av Sveriges miljöpåverkan. Bland de viktigaste aspekterna finns energianvändning, utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar såsom partiklar och kväveoxider, samt generering av avfall och användning av farliga kemiska produkter. För dessa parametrar står bygg- och fastighetssektorn för mellan 10 och 40 procent av Sveriges miljöpåverkan.

I båda studierna användes ett livscykelperspektiv, vilket innebär att både miljöbelastningen från produktion, användning och slutligt omhändertagande av olika varor som används inom bygg- och fastighetssektorn har räknats med.

Användningen av farliga kemiska produkter har ökat inom bygg- och fastighetssektorn och är nu enligt rapporten cirka 1,5 miljoner ton per år för byggverksamheten.

– Vad denna ökning beror på vet vi inte. Det är dock angeläget att studera detta närmare, säger Göran Finnveden.

Förutom växthusgaser och energianvändning så har man i rapporten också studerat utsläpp av luftföroreningar såsom partiklar och kväveoxider. Utsläppen av dessa ämnen har inte förändrats särskilt mycket under tidsperioden. Rapporten visar också att den totala energianvändningen inom sektorn var i stort sett oförändrad under tidsperioden.

Rapporten, som heter “Miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorn 1993-2007. Rapport 2011:2.”, har producerats för Boverket av forskare på avdelningen för Miljöstrategisk analys på KTH i samarbete med Miljöräkenskaperna på SCB och konsultföretaget Ecoloop.

Rapporten redovisas på ett seminarium för representanter för Bygg- och fastighetssektorn i Stockholm den 24 mars.

För mer information, kontakta Susanna Toller på 073 – 154 48 85 / susanna.toller@abe.kth.se eller Göran Finnveden på 08 – 790 73 18 / goran.finnveden@abe.kth.se.
– Rapporten finns att ladda ner här

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera