Artikel från Uppsala universitet
28 februari 2011

Laserteknik vässar solpanelsproduktion i industriell skala

Genom att använda laserteknik i framställning av en särskilt typ av solpaneler i industriell skala kan processen effektiviseras, både i material- och tidsåtgång. Det visar Per-Oskar Westin i sin avhandling som han lägger fram vid Uppsala universitet den 4 mars.

Andra generationens solceller, så kallade tunnfilmssolceller, tar en allt större del av den snabbt växande marknaden för solpaneler tack vare låga tillverkningskostnader och höga verkningsgrader. Utvecklingen av tunnfilmssolceller av s.k. CIGS-typ vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, har lett till avknoppning av forskningsföretaget Solibro Research AB och till världens för närvarande bästa verkningsgrad i industriell skala av denna solcellstyp, 13 procent.

Civilingenjören Per-Oskar Westin har studerat möjligheter och utmaningar när det gäller användning av laserteknik inom produktion av dessa solpanelstyper.  Avhandlingsarbetet har skett i samarbete mellan Ångström Solar Center och Solibro Research AB.

–    Det har visat sig att alla mönstringssteg skulle kunna utföras med laser. Den tydligaste vinsten är att solpanelens yta kan utnyttjas bättre, säger han.

Genom lasermönstringen skapas smalare seriekopplingar, vilket lämnar en större del av panelens yta orörd. Denna kan då istället användas för strömgenerering. Därigenom får man bättre effekt från varje enskild panel men också ett bättre utbyte av både materialanvändandet och processtiden vid tillverkning.

Under arbetet med avhandlingen har en ny lasermönstringsmetod utvecklats där skikten i tunnfilmssolcellen kan svetsas samman för att uppnå seriekoppling. Metoden har lett till en patentansökan. Inget mönstringssteg krävs innan solcellen är helt färdigställd vilket innebär att kontrollen över celltillverkningen skulle förbättras.

–    Dessutom skulle ett kombinerat laserverktyg kunna designas för att minska antalet tillverkningssteg vilket medför tidsvinster, säger Per-Oskar Westin.

För mer information, kontakta Per-Oskar Westin, tel: 018-471 3113, eller per-oskar.westin@solibro-solar.com
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera