Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2010

Fiskar gör sämre partnerval när de ser suddigt

Utseendet är viktigt även för fiskar när de väljer partner, visar ny forskning vid Uppsala universitet. När synen försämras vid kraftiga algblomningar får de en sämre partner än i klart vatten. I Fiskebäckskil på västkusten pågår just nu uppföljande experiment i laboratoriet.

Konsekvenserna av algblomningar är många, och flera av dem välkända, men påverkan på ekosystemet är mer komplex än vad som varit känt. Algblomningar gör världen grön och innebär sämre sikt för fiskarna, som inte bara använder synen när de jagar utan även när de ska välja sin partner. I en ny studie från Uppsala universitet, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ethology, visar forskarna att fiskar får en sämre partner i algblomning än i klart vatten, eftersom de inte klarar av att välja den bästa längre.

Den nya studien har gjorts på den säregna fiskarten tångsnälla, en art i familjen kantnålar, släktingar till sjöhästen, där det är hanen som är gravid och tar hand om avkomman. Uppsalaforskarna har studerat partnerval hos kantnålen vid olika siktförhållanden och resultaten visar att de inte längre klarar att välja den ”bästa” partnern vid dålig sikt. I partnervalsförsöken, som utfördes i laboratoriet på Sven Lovén centrum för marina vetenskaper i Fiskebäckskil, fick hanar välja honor som antingen var stora eller små. Sedan tidigare vet forskarna att hanar föredrar stora partners som också har bättre ägg. I de experiment där hanen kunde se båda honorna tydligt valde han den största, men när sikten var reducerad valde han ”slumpmässigt”, om han överhuvudtaget visade honorna något intresse.

– Algblomningarna påverkar inte bara syrgashalt och organismers födoval utan även beteendet hos fiskar, vilket inte studerats i någon större omfattning. Just nu undersöker vi vilka effekter ett sämre partnerval får för fiskarnas förmåga att fortplanta sig, säger Josefin Sundin, som är doktorand vid institutionen för ekologi och evolution och för närvarande befinner sig i Fiskebäckskil.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta gärna Josefin Sundin, mobil: 0730-302 270, josefin.sundin@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera