Artikel från Göteborgs universitet
28 april 2010

Fiskar bleks av ämne i båtbottenfärg

Sövningsmedlet medetomidine har visat sig vara effektiv mot marin påväxt, och prövas nu av EU för att kunna ingå i framtidens båtbottenfärger. Forskning vid Göteborgs universitet visar att ämnet i högre koncentrationer kan ge effekter i havsmiljön.

Sedan det världsomfattande förbudet mot tennorganiska föreningar (TBT) trädde i kraft 2008 pågår en febril jakt efter miljövänliga båtbottenfärger.

En av substanserna som studeras är medetomidine – ett ämne som används som sövningsmedel inom veterinärmedicin och som också visat sig hindra havstulpanens larver från att sätta sig.

Medetomidine som aktiv substans i båtbottenfärg genomgår för närvarande en utvärdering enligt EU:s biociddirektiv. Forskaren Anna Lennquist vid Zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet har i sin avhandling undersökt vilka effekter låga koncentrationer av medetomidine får på fisk.

I avhandlingen har Anna Lennquist gjort försök där regnbåge, torsk, piggvar, storspigg och atlantlax behandlats med medetomidine under perioder från ett dygn och upp till 54 dygn. Den mest uppenbara effekten är enligt studien att medetomidine gör fiskarna blekare, eftersom ämnet påverkar de hudceller som innehåller mörkt pigment.

–Det verkar inte som att pigmentcellerna skadas, ens under långvarig behandling med medetomidine, men däremot påverkas känsligheten något. Blekhet är inte skadlig i sig, men en fungerande pigmentering är mycket viktig för fiskars kamouflage, kommunikation och UV-skydd, säger Anna Lennquist.

En annan effekt som noteras i flera av studierna är att ett avgiftningsenzym i fiskarnas lever påverkas.
–Vid studier på isolerade leverfraktioner har vi kunnat konstatera att enzymets verkan förhindras av medetomidine. Det skulle kunna innebära att fiskars nedbrytning av skadliga substanser i miljön försämras av ämnet, säger Anna Lennquist.

Andra effekter som upptäckts efter medetomidinebehandling är att fiskar blir något slöare och får mindre aptit, liksom att blodsockerhalt och leverstorlek tycks påverkas.
–Avsikten med avhandlingen har varit att identifiera några av de effekter på fisk som skulle kunna uppträda om man använder medetomidine i båtbottenfärg. Vi kan konstatera att läckaget av medetomdine bör kontrolleras så att inte skadliga koncentrationer hamnar i havsmiljön.

-Samtidigt har ämnet inte visat sig ha någon effekt på andra viktiga livsfunktioner, till exempel fiskarnas tillväxt, oxidativ stress, cellförgiftning och genuttryck, säger Anna Lennquist.

Avhandlingen Studies of fish responses to the antifoulant medetomidine försvarades vid en disputation den 23 april. Länk till avhandling:

Kontaktinformation
Kontakt:
Anna Lennquist, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet
0705-72 47 50
031-786 3683
anna.lennquist@zool.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera