Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 januari 2010

Vindkraft och vågkraft skapar konstgjorda rev

Vind- och vågkraftsfundament placerade i havsmiljö kan lokalt öka förekomsten av fisk och krabbor. Den rev-liknande konstruktionen gynnar också utvecklingen av filtrerande fastsittande djur som till exempel blåmusslor och havstulpaner. Dessutom är det möjligt att öka eller minska förekomsten av olika arter genom fundamentens konstruktion. Det visar Dan Wilhelmsson, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet i en avhandling som nyligen presenterades.

– Hårda ytor är ofta hårdvaluta i havet och fundamenten kan fungera som konstgjorda rev. Ofta läggs högar av stora stenar runt fundamenten för att förhindra erosion kring dessa och detta förstärker revfunktionen, säger Dan Wilhelmsson.

En stor utbyggnad av havsbaserad vindkraft pågår längs de europeiska kusterna samtidigt som det finns ett ökat intresse i länder som till exempel USA, Kina, Japan och Indien. Vågkraftstekniken utvecklas dessutom i snabb takt. Många tusen vind- och vågkraftverk grupperade i stora parker som var och en täcker flera kvadratkilometer är att vänta. Hur det marina livet kommer att reagera på detta är inte klarlagt, men flera forskningsprojekt pågår kring frågor som effekterna av buller, skuggor, elektromagnetiska fält och förändringar av vattnets rörelse.

Dan Wilhelmsson har i sin avhandling studerat hur själva fundamenten skapar livsmiljöer för fiskar, krabbor, humrar och fastsittande djur och växter. Han visar att vindkraftverk, även utan erosionsskydd, fungerar som rev för bottenlevande fiskar. Områdena runt vindkraftverken hade en högre täthet av fisk än de omgivande bottnarna. Detta trots att de naturliga bottnarna var rika på stenbumlingar och alger. Blåmusslor dominerade på vindkraftverken och verkade ha goda tillväxtförhållanden.

Även vågkraftsfundament, bestående av massiva betongklossar visade sig ansamla fisk och även krabbtaskor. Blåmusslor faller ned från bojarna vid ytan och blir föda för djur på fundamenten och på den omgivande bottnen. Humrar bosätter sig också under fundamenten. I ett storskaligt experiment gjordes hål i fundamenten vilket dramatisk ökade mängden krabbtaskor och hålens placering visade sig också vara viktigt för krabborna.

– Genom vind- och vågkraftparker skulle man kunna skapa stora områden med biologiskt produktiva revstrukturer, som dessutom är skyddade från skadlig bottentrålning. Med en genomtänkt design av fundamenten skulle man kunna gynna och skydda viktiga arter, eller kanske tvärtom minska reveffekterna för att minimera påverkan på ett område, säger Dan Wilhelmsson.

Ökningen av vissa arter kan dock vara negativt för andra arter. Mängden rovdjur på konstgjorda rev kan ibland bli så stor att bytesorganismer, som till exempel sjöpennor, sjöstjärnor och kräftdjur, glesas ut i omgivningarna och vissa arter kan försvinna helt.

Avhandlingens titel
Aspekter på förnyelsebar energi till havs och dess förändring av marina miljöer.

För ytterligare information
Dan Wilhelmsson, Zoologiska Institutionen, tel, 0702-53 53 65 e-post: dan.wilhelmsson@zoologi.su.se

08-16 40 90, press@su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera