Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 december 2009

Rehabilitering minskar nack- och ryggbesvär

Ett sju veckor långt multidisciplinärt rehabiliteringsprogram inriktat på besvär i rörelse- och stödjeapparaten kan minska behovet av heltidssjukskrivning. Men programmet hjälper inte för alla typer av besvär. Det visar en avhandling från Mittuniversitetet.

Sextio deltagare med framför allt nack- och ryggbesvär, deltog i ett sju veckor långt rehabiliteringsprogram. För de flesta deltagarna ökade friskskrivningen samt rörlighet och livskvalitet.

”Vid två års uppföljning hade heltidssjukskrivning, ångest/oro, depression och självupplevd stress minskat hos båda könen. De visade också på en ökad livskvalitet, säger Rita Sjöström, doktorand vid Mittuniversitetet.”

Programmet innehöll en kombination av både teoretisk och praktisk undervisning. Men även fysisk aktivitet, avslappning och individuell vägledning ingick. Deltagarna testades både före och efter rehabiliteringsprogrammet, samt vid en uppföljning två år efteråt.

Majoriteten av deltagarna förbättrades och de fortsatte att vara fysiskt aktiva. Livskvaliteten förbättrades också och de flesta deltagarna återgick till arbete. Tio av deltagarna var helt sjukskrivna under hela studieperioden. De hade en hög självskattad fysisk funktionsnedsättning, hög smärtskattning och ingen förbättring när det gäller ångest och oro eller depression. De upplevde hinder för återgång i arbete som en konsekvens av de fysiska symtomen och trötthet. Men de trodde också på möjlighet till återgång i arbete om de kunde få ett arbete som var anpassat till deras egen arbetsförmåga.

”Personer med stor funktionsnedsättning och hög smärta förbättrades inte av rehabilitering i det här projektet. Därför behöver nya behandlingsmetoder utvecklas för att förbättra symtomen och därmed minska funktionell försämring och behovet av sjukskrivning, säger Rita Sjöström.”

Kontaktinformation
Rita Sjöström, tfn 070-660 2155. rita.sjostrom@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera