Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2009

Fåglar tappar färgseendet i skymningen

Forskning vid Lunds universitets syngrupp kan nu visa att fåglars färgseende slutar att fungera betydligt tidigare på dygnet än vad man hittills trott, nämligen redan under skymningen. Fåglarna behöver mellan 5 och 20 gånger mer ljus än människor för att se färger.

Det har länge varit känt att fåglar har ett mycket väl utvecklat färgseende som i jämförelse med människors är vida överlägset; fåglar ser både fler färger och ultraviolett ljus. Man har dock inte vetat hur små ljusmängder fåglarnas färgseende behöver, vilket har begränsat all forskning till att gälla endast för färgseendets funktion i starkt solljus.

– Genom beteendeförsök kan vi nu visa när fåglar tappar sitt färgseende under skymningen och hur mycket ljus som krävs för att fåglar ska kunna tolka färgsignaler, säger Olle Lind, doktorand vid Institutionen för cell- och organismbiologi.

För människor och hästar slutar färgseendet att fungera efter skymningen, vid ljusintensiteter som motsvarar ungefär starkt månljus. Ljuströskeln är dock inte densamma för alla ryggradsdjur, till exempel kan geckoödlor se färger under natten.

I de aktuella försöken vid Lunds universitets syngrupp slutade fåglarnas färgseende att fungera vid ljusintensiteter som motsvarar de man kan finna kort efter att solen har gått ner. Fåglarna behöver mellan 5 och 20 gånger mer ljus än människor för att se färger. Av alla ryggradsdjur som har testats hittills är fåglar de djur som förlorar färgseendet först under skymningen, trots att de i dagsljus sannolikt är de som ser färger allra bäst.

Med dessa resultat kan man nu börja dra slutsatser om hur fåglarnas färgseende används vid gryning och skymning. Vidare sätter resultaten fokus på tidigare forskning om hur viktig färgen är på ägg eller tiggande fågelungar i slutna reden. Inuti slutna reden är det mörkt även om det är starkt solljus ute.

– Med bakgrund av våra nya upptäckter bör vi nu omvärdera äldre forskning kring hur fåglar uppfattar färgen på sina ägg och sina ungar i boet, säger Olle Lind.

Forskningsresultaten publicerades nyligen i Journal of Experimental Biology 2009, 212: sid 3693-3699.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Doktorand Olle Lind, tel nr 0730-758509, olle.lind@cob.lu.se
Professor Almut Kelber, tel nr 046-2223454, almut.kelber@cob.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera