Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2009

Nedsatt rörelsekontroll vanligt vid långvarig nacksmärta

Nedsatt kontroll över rörelserna och sämre balans är vanligt hos personer med långvariga nackbesvär, visar Ulrik Röijezon i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 12 juni.

Nacksmärta är ett kostsamt hälsoproblem, inte bara i Sverige utan runt om i världen. Objektiva diagnosmetoder saknas för majoriteten av dessa tillstånd, liksom effektiva botemedel. Huvudslutsatsen i avhandlingen är att undersökning och träning av rörelsekontrollen kan vara värdefulla steg vid rehabilitering av nackpatienter.

I avhandlingen visas att nedsatt rörelsekontroll i form av sämre precision vid armrörelser, nedsatt förmåga att snabbt vrida på huvudet och störd balanskontroll är vanligt vid långvariga nackbesvär. Den här typen av funktionsnedsättningar var speciellt påtaglig om personen också hade besvär från ländryggen. Alla dessa rörelser är centrala för många vardagliga aktiviteter och kunskap om störningarna är angelägen eftersom de kan ha betydelse för smärtans varaktighet. Störningar i dessa rörelser kan också påverka förmågan att utföra fritidsaktiviteter och arbete.

Avhandlingen visar att graden av funktionsnedsättning hos personer med nackbesvär — både med orsak i en olyckshändelse, s.k. ”whiplashskada” (pisksnärtskada), och med ospecifik bakgrund — har samband med hur personen själv upplever sin funktionsförmåga och sina symtom.

I en delstudie utvärderades användbarheten av en ny träningsmetod som syftar till att förbättra rörelsekontrollen hos personer med långvariga ospecifika nackbesvär genom att träna nackkoordinationen. Alla deltagare förbättrade sin koordination och var allmänt positiva till den nya träningsformen. Man kunde också se positiva resultat av träningen i form av bättre balanskontroll och självupplevda funktionsförbättringar. Träningsmetoden måste emellertid jämföras med andra behandlingsmetoder innan det går att med säkerhet bedöma dess effektivitet.

Ulrik Röijezon är sjukgymnast och verksam vid Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, vid Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, samt vid Alfta forskningsstiftelse. Han kan nås på tel. 0911-181 71, mobil 073-048 34 44, e-post ulrik.roijezon@hig.se

Fredagen den 12 juni 2009 försvarar Ulrik Röijezon, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Sensorimotor functions in chronic neck pain – objective assessments and a novel method for neck co-ordination exercise”.
Fakultetsopponent är doc. Mikael Karlberg, Lunds universitet.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Stora föreläsningssalen, Centrum för belastningsskadeforskning, Johan Bures väg 5.

Kontaktinformation
En liten porträttbild kan hämtas från pressmeddelandets webbversion på
http://www.medfak.umu.se/om-fakulteten/aktuellt/nyheter/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera