Artikel från Stockholms universitet
18 augusti 2009

Minskande fågelpopulationer i norra Europa förklaras av brist på tiamin (vitamin B1)

Vilda fåglar av många arter dör i stora antal i en förlamningssjukdom med hittills okänd orsak i östersjöområdet. En forskargrupp vid Stockholms universitet har nu visat på starka samband mellan denna sjukdom, misslyckad häckning och brist på tiamin (vitamin B1) i ägg, ungar och vuxna individer.

Resultaten presenteras i artikeln ”Wild birds of declining European species are dying from a thiamine deficiency syndrome”, publicerad i nätupplagan Early Edition av den välrenommerade tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, USA (PNAS).

Tiamin är essentiellt för fåglar och andra ryggradsdjur. I den levande cellen fungerar dess fosforylerade form som kofaktor för flera livsnödvändiga enzymer. Tiamin är också nödvändigt för nervernas funktion. Tiaminbrist påvisades i ägg, lever och hjärna i form av sänkta tiaminkoncentrationer, samt i lever och hjärna i form av sänkta aktiviteter hos de tiaminberoende enzymerna.

I lever och hjärna uppmättes även en förhöjd andel av dessa enzymer där kofaktorn tiamin saknades. Dessutom visade forskarna att förlamade individer kunde botas genom behandling med tiamin.

Överdödligheten och den höga förekomsten av misslyckad häckning är delar i ett tiaminbristsyndrom, som högst sannolikt har bidragit starkt till minskningarna hos många fågelpopulationer under de senaste decennierna.

Författarna påpekar också att även måttlig tiaminbrist ger upphov till allvarliga effekter, såsom svält, avvikande beteende, sänkt immunförsvar, och fortplantningsproblem. Det faktum att tiaminbrist förekommer hos många olika fågelarter ökar sannolikheten att även andra djurklasser kan vara drabbade på motsvarande vis.

Kontaktinformation
Mer information: Lennart Balk, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet, tfn 08-6747721, 073-6923468, e-post lennart.balk@itm.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera