Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2009

Maskulina östrogener hos fiskar?

Hur enzymet aromatas påverkar guppy-fiskars fortplantning och hur enzymet reagerar av steroider har Stefan Hallgren studerat i sin avhandling i zoologi, Stockholms universitet.

Stefan Hallgren har undersökt enzymet aromatas som sköter det slutliga steget i produktionen av östrogener i hjärnan hos fiskarten guppy (Poecilia reticulata), och vilken funktion det har för fortplantningsbeteendet. Trots att den så kallade aromatiseringsaktiviteten hos benfiskar är mellan 100 och 1000 gånger högre än hos sångfåglar och gnagare, är enzymets funktion för fiskars beteende fortfarande relativt okänd.

Östrogener är steroidhormoner som normalt brukar anses vara honliga könshormoner producerade i äggstockarna hos ryggradsdjur. Men östrogener produceras även i hjärnan, och är viktiga i utvecklingen av denna, samt för att skydda nerver vid skador i hjärnan. Hjärnöstrogenerna har också en viktig funktion för fortplantningsbeteenden och aggressionsbeteenden hos däggdjur och fåglar.

Precis som andra steroider är östrogener nedbrytningsprodukter av molekylen kolesterol som bryts ned i flera steg. Det sista steget i produktionen av östrogena steroider är en omvandling av androgena steroider, en reaktion som utförs av enzymet aromatas.

Stefan Hallgren har i sitt avhandlingsarbete undersökt vilken funktion aromatas har i fortplantningsbeteendet hos hanar av fiskarten guppy. Han har också undersökt hur aromatas reagerar på olika steroidbehandlingar, samt var i den vuxna guppyns hjärna enzymet finns.

– Min forskning visar att det kan finnas ett samband mellan östrogenproduktion i hjärnan och fiskars beteende, säger Stefan Hallgren. Det här är användbart i till exempel ekotoxikologiska studier när man vill undersöka hur förändringar i miljön påverkar beteendet, eftersom resultaten visar att störningar påverkar det centrala nervsystemet.

Avhandlingens titel: ”Brain Aromatase in the Guppy, poecilia reticulata. Distribution, control and role in behaviour.”

Stefan Hallgren är doktorand vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, och verksam vid Södertörns högskola. Disputationen äger rum på Södertörns högskola den 26 maj kl. 10:00, lokal: MA 624.

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Stefan Hallgren, tfn 08-608 47 14, mobil 0709-94 37 58 e-post stefan.hallgren@sh.se.

För bild på fisk, kontakta universitetets presstjänst, press@su.se, 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera