Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2009

Trafik farligare för lungorna än vedeldning

I en ny doktorsavhandling har undersökts hur mycket av röken från trafik och vedeldning som fastnar i människors lungor. Skillnaderna visade sig vara avsevärda. Med tanke på att luftföroreningar orsakar runt 5.000 förtida dödsfall varje år bara i Sverige kan resultaten vara en betydelsefull hjälp för att förstå effekterna av olika utsläppskällor.

Den 27 februari disputerar Jakob Löndahl vid LTH, Lund Tekniska Högskola, på en avhandling om hur luftföroreningar fastnar i lungorna. Bland annat har mätningar gjorts för att ta reda på mängden partiklar från trafikavgaser och vedrök som kommer in i kroppen när vi andas. Det visade sig att tre gånger fler av de inandade partiklar från trafiken än från vedröken stannade kvar i lungorna.

Experiment har dessutom utförts där mängden föroreningar som fastnar i kroppen vid ansträngning jämfördes med mängden som fastnade vid vila. Runt fyra gånger fler partiklar stannade i lungorna vid ansträngning. Men det var stor skillnad mellan personerna som deltog i försöken. Vissa individer fick i sig betydligt mer än andra.

Det är alltså inte bara halterna av föroreningar i luften som avgör vilka effekterna blir, utan också hur mycket som faktiskt kommer in i kroppen. Ur hälsosynpunkt är det tänkbart att trafikavgaser är ett allvarligare problem än vedrök därför att mängderna människor får i sig när de andas skiljer sig åt.

För att utföra mätningarna har Löndahl och hans kolleger utvecklat en ny metod, som fått namnet RESPI. Metoden har gjort det möjligt att för första gången studera hur mycket rök- och dammpartiklar som fastnar i andningsvägarna i många av de miljöer där människor normalt befinner sig. Principen är enkel – antalet partiklar i inandningsluften jämförs med antalet i utandningsluften och mellanskillnaden förmodas ha fastnat i lungorna.

Svårigheten är att många luftföroreningspartiklar är så små att de inte går att observera med några enkla tekniker. Tack vare de avancerade instrument som under senare år tagits fram inom atmosfärsforskningen har mätningarna blivit praktiskt genomförbara.

En utförligare redogörelse av resultaten publiceras i en populärvetenskaplig artikel i mars-numret av Forskning & Framsteg. Löndahls avhandling har titeln ”Experimental
Determination of the Deposition of Aerosol Particles in the Human Respiratory Tract”.

Kontaktinformation
Jakob Löndahl, disputerar vid avdelningen för kärnfysik den 27 februari. Han nås via telefon: 046-22 28113
mobil: 073-551 86 36, epost: jakob.londahl@pixe.lth.se. Handledare är Erik Swietlicki, tel: 046-22 29680, mobil 070-992 45 12, epost: Erik.Swietlicki@pixe.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera