Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2008

Ökad andel mycket skröpliga äldre

En vanlig föreställning har varit att nya generationer av pensionärer är friskare än tidigare generationer. Detta gäller inte de allra äldsta. Tvärtom har andelen mycket skröpliga personer i åldrarna 77 år och äldre i Sverige ökat markant mellan 1992 och 2002. Det visar en ny avhandling vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Avhandlingen fokuserar på komplexa hälsoproblem. De hälsoområden som har analyserats är sjukdomar och symptom, nedsatt rörelseförmåga samt kognitions- eller kommunikationsproblem. Resultaten visar att andelen äldre som samtidigt har flera långvariga sjukdomar och olika slag av funktionsnedsättningar har ökat från 19 procent 1992 till 26 procent 2002.

Studien bygger på SWEOLD:s* undersökningarna av levnadsförhållanden bland de allra äldsta som genomfördes 1992 och 2002. I dessa har representativa urval av den svenska befolkningen 77 år och äldre (totalt cirka 1 100 personer) intervjuats och funktionsförmågan testats.

Avhandlingen visar att en orsak till ökad förekomst av komplexa hälsoproblem är att överlevnaden har ökat även bland mycket skröpliga personer. Närmare analyser visade att det var speciellt bland de skröpligaste männen som dödligheten minskat. Detta har lett till att dödligheten bland de skröpligaste männen har sjunkit till kvinnornas nivå.

Att studera förekomsten av komplexa hälsoproblem i den äldre befolkningen ger viktig information för planering av vård och omsorg. Det handlar både om planering för nödvändiga resurser för en vårdtung grupp men visar också på nödvändig samordning mellan olika vård- och omsorgsgivare.

För den äldre själv och hennes närmaste är det av intresse vad man kan förvänta sig – en snabb död som “frisk” eller en längre tid med sjukdom och skröplighet där man är beroende av andra i det dagliga livet?   

Resultaten kan ses som ett gott betyg för ett samhälle. Goda levnadsförhållanden och en utvecklad sjukvård har medverkat till att även mycket gamla personer överlever trots allvarliga sjukdomar. En ökad andel mycket gamla personer med komplexa vård- och omsorgsbehov innebär samtidigt en utmaning för äldreomsorgen och sjukvården – både vad gäller resurser och kunskap. Dessutom ställs ökade krav på samverkan mellan olika vård- och omsorgsgivare.

Bettina Meinow disputerar den 4 juni klockan 10 i aulan på Sveaplans gymnasium (Institutionen för socialt arbete).

Aging Research Center (ARC) är ett tvärvetenskapligt centrum som bedriver och stödjer åldrandeforskning ur ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Karolinska Institutet och Stockholms universitet är huvudmän för ARC.

* SWEOLD uttyds Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (www.sweold.se)

Kontaktinformation
Mer information: Bettina Meinow nås på Aging Research Center, telefon 08-690 58 08 eller 070-417 25 53, e-post Bettina.meinow@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera