Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 april 2008

Solskyddsmedel ger missbildade reproduktionsorgan hos fåglar

Många hygienprodukter innehåller UV-filter. I solskyddskrämer finns de för att skydda huden, men de kemiska egenskaper som ger UV-filtren en god skyddande effekt kan ibland leda till problem för miljö och hälsa. En studie av Jeanette Axelsson, utförd på fågelembryon, visar att de kan ha skadliga effekter på reproduktionsorganen. Avhandlingen granskas vid Uppsala universitet den 19 april.

I sin studie har forskaren Jeanette Axelsson bland annat undersökt de EU-godkända UV-filtren 4-metylbensyliden-kamfer (4MBC) och 3-bensylidenkamfer (3BC) som är vanligt förekommande som UV-skydd i diverse produkter, t ex badskum, smink och solskyddsmedel.

De flesta organismer bär på ett stort antal långlivade organiska miljögifter som lagrats in i kroppen. Dessa kan till exempel påverka andra kemikaliers nedbrytningshastighet. För att undersöka om effekterna av UV-filtren 3BC och 4MBC förvärras i kombination med andra vanligt förekommande långlivade miljögifter testades UV-filtren i kombination med en PCB-blandning. Resultaten visar att UV-filtren orsakar missbildningar i de Müllerska gångarna, som normalt utvecklas till äggledare i honor, medan de tillbakabildas i hanar. De behandlade hanarna fick kvarstående Müllerska gångar, ofta i form av vätskefyllda cystor. Fågelhonor utvecklar normalt bara en äggledare, som bildas från den Müllerska gången på den vänstra sidan, men efter behandlingen med 3BC och 3BC i kombination med PCB hade honorna långa vätskefyllda gångar även på höger sida.

Hanarnas testiklar påverkades också av 3BC, och äggliknande celler, som normalt bara återfinns i honor eller i enstaka exemplar i embryotestiklar, observerades i stora antal i behandlade hanars testiklar. Testiklarnas utseende hade också påverkats och liknade mer ett honembryos reproduktionsorgan. En del embryon var så kraftigt påverkade att de inte kunde könsbestämmas som hona eller hane, utan könet fick avgöras med hjälp av genetisk analys. Det fanns indikationer på att den här effekten förvärrades hos de embryon som exponerats för kombinationen av PCB och 3BC.

Jeanette Axelsson vill inte uttala sig om huruvida UV-filtren kan ha liknande effekter hos människor:

– Det är trots allt ett långt steg mellan fågel och människa, och doserna som använts är mycket högre än vad som uppnås när man smörjer in sig med solskyddskräm. Men de här studierna pekar på att UV-filtren kan påverka reproduktionssystemet hos fåglar, och det finns flera publicerade studier från andra forskare som visat att de även påverkar reproduktion hos däggdjur.

– Jag anser att man behöver undersöka exponeringssituationen hos människor noggrannare och kontrollera säkerhetsmarginalerna, eftersom UV-filter produceras i mycket stora volymer och används i stor utsträckning i hygienprodukter och kosmetiska preparat. UV-filter har påträffats i modersmjölk, vilket också är en varningssignal, säger hon.

Själv använder Jeanette Axelsson kläder istället för solskyddskräm i den mån det går till sig och sin tvååriga dotter.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Jeanette Axelsson, 018-471 26 08, e-post: Jeanette.Axelsson@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera