Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2007

Nya rön om kväveoxid kan ge läkemedel mot schizofreni

Problem med minne och social funktion hos patienter med schizofreni kan bero på att hjärnans kväveoxidsystem inte är i balans. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att råttor med schizofrena drag får tillbaka en normal hjärnfunktion om de får läkemedel som minskar produktionen av kväveoxid i hjärnan.

Schizofreni är en svår folksjukdom som bland annat kan ge hallucinationer, vanföreställningar och initiativlöshet. Problem med minne, social kognition och andra intellektuella förmågor är också vanligt.
– Schizofrena patienter kan behandlas med antipsykotiska läkemedel, men behandlingen lindrar inte de kognitiva störningarna och sociala funktionsnedsättningen avsevärt. Vi tror att det beror på en obalans i kväveoxidsystemet i hjärnan och i så fall kan vi utveckla en helt ny typ av behandling, säger farmakologen Caroline Wass.

I studierna fick råttor och möss ett preparat som kallas fencyklidin. Denna substans orsakar ett schizofreniliknande tillstånd hos människa.
– Råttor och möss blir inte schizofrena men drogen har liknande effekt på tankefunktionen hos gnagare som den har hos människan, säger Caroline Wass.

Djurens inlärning, minne och sociala interaktion mättes i flera olika beteendemodeller. När djuren behandlades med en substans som blockerar produktionen av kväveoxid i hjärnan blev de okänsliga för de schizofrenliknande effekterna av fencyklidin.

Inom kort inleder forskarlaget en studie på patienter för att undersöka om hämning av kväveoxidproduktionen i hjärnan kan lindra kognitiva störningar hos patienter med schizofreni.
– I framtiden kan kanske läkemedel som påverkar regleringen av kväveoxid i hjärnan användas som ett tillägg till de antipsykotiska läkemedel som finns idag. Förhoppningen är att kväveoxidhämmande läkemedel kommer att lindra de kognitiva störningarna som också ligger till grund för de sociala funktionsnedsättningarna och därmed ha stor betydelse för schizofrena patienters möjlighet till ett bra liv, säger Caroline Wass.

FAKTA SCHIZOFRENI
Schizofreni är en psykiatrisk sjukdom som drabbar en procent av alla människor. Det finns inget botemedel, men de psykotiska symtomen kan behandlas med psykofarmaka. Insjuknandet sker oftast i tjugoårsåldern. Sjukdomen är ofta kronisk och de flesta kommer aldrig tillbaka till vare sig skola eller arbete.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Avhandlingens titel: Cognition and social behaviour in schizophrenia:
An animal model investigating the potential role of nitric oxide

Avhandlingen försvaras onsdagen den 14 december, klockan 09.00, sal 2118, Arvid Wallgrens Backe, hus 2, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Caroline Wass, farmakolog, telefon: 031-786 34 20, 070-498 49 58, e-post: caroline.wass@pharm.gu.se

Handledare:
Docent Lennart Svensson, telefon: 031-786 34 02, e-post: lennart.svensson@pharm.gu.se
Professor Jörgen Engel, telefon: 031- 786 34 16, e-post: jorgen.engel@pharm.gu.se
Professor Trevor Archer, telefon: 031-786 46 94, e-post: trevor.archer@psy.gu.se
Filosofie doktor Daniel Klamer, telefon: 031-786 34 03, e-post: daniel.klamer@pharm.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera