Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 november 2007

Nytt mikroskop öppnar fler möjligheter för nanoteknik – firas med seminarium

Ett nytt unikt elektronmikroskop ger nu ytterligare styrka till materialforskningen på Chalmers. Den 7-8 november blir det invigning och ett initiativseminarium i materialforskningens tecken. I fokus står avancerad mikroskopi, nanoteknik för energi och miljö, mjuka material och biomaterial samt frågor om materialforskningens infrastruktur.

Idag kan nya material plockas ihop atom för atom med hjälp av nanoteknik och ges helt nya egenskaper. På Chalmers täcker forskargrupper inom fysik, kemi och nanovetenskap alla delar i processen fram till nya spännande material.

Förutom spetskunskap, finns också högklassig utrustning för att analysera, testa och tillverka materialen – som till exempel kraftfulla mikroskop och nanotekniklaboratoriet, ett av världens renaste rum. Där arbetar forskarna med byggstenar som är en miljarddels meter stora.

Nu förstärks miljön på Chalmers ytterligare med ett högupplösande transmissonselektronmikroskop som saknar motsvarighet i Sverige och Norden.

Eva Olsson, professor i materialanalys, ansvarar för mikroskopet.

Vad innebär det nya tillskottet?
– För min egen del är detta fantastiskt roligt och stimulerande. Instrumentet är ett av de vassaste som finns och ger möjlighet att gå ännu längre med materialens hemligheter. En enda atom kan utgöra skillnaden mellan succé och fiasko. Vi tar reda på vilken atom, var den finns och varför, säger Eva Olsson.

Mikroskopet ger tillgång till två av de största genombrotten i elektronmikroskopens historia. Genom att det helt kan korrigera för linsfel och energifiltrera elektronstrålen, kan man se ännu mindre detaljer och dessutom med högre precision. Sammantaget är detta revolutionerande för materialforskningen och det går inte att förutspå all den forskning som nu kan utföras.

– För Chalmers forskare och doktorander med anknytning till material är det väldigt viktigt. Dessutom styrker mikroskopet oss som attraktiva samarbetspartners för andra. Det öppnar dörren till nya forskningsområden genom väsentligt förbättrad upplösning både i rum för avbildning och i energi för spektroskopi. Vi kan dessutom få information om den tredimensionella strukturen och dess koppling till egenskaper på nanometerskala, säger Eva Olsson.

I samband med invigningen ordnas ett seminarium, “Material för framtiden”, med vetenskapliga föredrag av all världens forskare och populärvetenskapliga evenemang för alla. Eva Olsson är även samordnare för seminariet.

Vad är tanken med seminariet?
– Jag ser våra mikroskop som en knutpunkt för alla forskargrupper och industriella partners med material i fokus. Därför vill vi ta tillfället i akt att lyfta intressanta aspekter och låta forskare och andra med intresse av materialfrågor mötas. Vi diskuterar bland annat infrastrukturfrågor, tittar på den intressanta utvecklingen inom mjuka material samt nanoteknikens viktiga roll för energi och miljö. Vi lyfter också särskilt de säkerhets- och etikaspekter som nanotekniken medför.

Seminariet består av fem olika vetenskapliga delsessioner och en populärvetenskaplig del.

– Vi vill också ge alla på Chalmers, intresserad allmänhet och skolelever chans att få lära sig mer om material och nanoteknik genom några populärvetenskapliga aktiviteter under de här dagarna, säger Eva Olsson.

Fakta om Titan 80-300 vid Chalmers:
Det nya transmissionselektronmikroskopet har två tekniska finesser som representerar två av de största tekniska genombrotten inom elektronmikroskopin, monokromatorn och Cs-korrektorn. De medför en väsentligt bättre energi- respektive rumsupplösning. Mikroskopets rumsupplösning är bättre än 1 Å och energiupplösningen för elektronenergiförlustspektroskopi är bättre än 0.15 eV. Flera typer av bilder och spektra kan erhållas med instrumentet, som bland annat har en röntgendetektor för kemisk analys, ett energifilter för analys av elektronstruktur och plasmoner samt kartläggning av grundämnen. Dessutom finns tomografi för tredimensionell avbildning och elektronholografi bland analysmetoderna.

Mikroskopet har levererats av företaget FEI och finansieras av Wallenbergstiftelsen, Vetenskapsrådet samt Chalmers.

Material för framtiden 7- 8 nov-innehåll och kontaktpersoner:

Högupplösande transmissionselektronmikroskopi i forskningsfronten
Det senaste inom avancerad mikroskopi, ett nödvändigt verktyg för materialforskning, som avslöjar materialens inre hemligheter och ger nyckeln till att skräddarsy material och komponenter med nya unika egenskaper.

Infrastruktur för materialanalys och nanofabrikation
Föredrag av företrädare för de viktiga, men dyrbara, resurser som krävs för forskning om nya material – renrum, mikroskop och neutronkällor som ESS. Vad kan de göra, vem står för dem och hur kan de användas av forskarna?
Samordnare för de två sessionerna: Professor Eva Olsson, Mikroskopi och mikroanalys, Chalmers.
KOntakt: Tel 031-772 32 47
eva.olsson@fy.chalmers.se

Mjuka material, inklusive biomaterial
Mjuka material är en viktig del av vår vardag och våra liv – i mobiltelefoner, i mat och inte minst i våra celler. Kunskap om mjuka materials egenskaper kan till exempel få medicin att verka bara i den sjuka cellen eller få mat med låg fetthalt att hålla ihop och smaka bättre. På Chalmers finns mycket hög kompetens kring mjuka material och det planeras ett centrum för mjuka material och biomaterial för att ta vara på alla synergieffekter.
Samordnare för sessionen: Docent Aleksandar Matic, Kondenserade materiens fysik, Chalmers.
Kontakt: Tel: 031-772 51 76
matic@chalmers.se

Nanoteknikens roll för energi och miljö samt för etik- och säkerhetsfrågor
Nanoteknik kommer att spela stor roll i utvecklingen av teknik för en bättre miljö. Till exempel används den i solceller, bränsleceller och katalys för avgasrening och för renare industriprocesser. Men är nanoteknik helt riskfritt? Hur hanterar forskarna och samhället de nya dimensionerna?
Samordnare för sessionen: Professor Bengt Kasemo, Kemisk fysik, Chalmers
Kontakt: Tel 031-772 33 70
kasemo@chalmers.se

Lär dig mer om material!
Vadå materialforskning? Vilka är nanoforskarens verktyg, hur små är de egentligen och hur meckar man med en atom?
Experiment med svepelektronmikroskopet Phenom och mjuka material, Science Caféer där man kan fråga en forskare och studiebesök i nanotekniklaboratoriet.
Samordnare: Jan Riise, Göteborg Public Science and Understanding, GC+
Kontakt: Tel 0708-23 33 77
jan.riise@agadem.se

Plats: Institutionen för mikroteknikologi och nanovetenskap, (MC2-huset), Kemivägen 9, Chalmers, Göteborg.

Mer om tider, föreläsare och anmälan på seminariets sida>>
http://www.chalmers.se/sections/om_chalmers/organisation/chalmers-initiativ/seminarier/material-for-framtiden

Media är välkomna under hela seminariet.
Mediekontakt:
Sofie Hebrand, tel 031-772 84 64
sofie.hebrand@chalmers.se

Bilder finns att ladda ned, se sidan via länk nedan.

Initiative Chalmers:
Genom en serie initiativseminarier uppmärksammar Chalmers spännande skärningspunkter mellan vetenskapsdiscipliner, ämnesområden och omvärld. Seminarierna är en plats där oväntade möten sker och nya idéer växer fram.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera