Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2007

Luftens ursprung viktigt för människor exponering

Koncentrationen av partiklar i den luft vi andas är ofta högre än halterna utomhus för många grundämnen. Varifrån luften kommer har också betydelse för hur mycket var och en utsätts för. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I en studie fick 30 göteborgare bära på var sitt mätinstrument som samlade in små partiklar. Utrustningen bars med överallt under ett dygn. Samtidigt genomförde forskarlaget stationära mätningar inom- och utomhus. Mätningarna på personerna visade en högre exponering av många grundämnen jämfört med de stationära mätningarna. Resultatet kan förklaras av att vi i vår vardag vistas i många olika miljöer.
– Genom att jämföra resultaten från de personburna mätningarna med de stationära kan vi få en ökad förståelse av skillnader mellan de olika mätplatserna. Utomhusmätningar kan skilja sig väldigt mycket från plats till plats och det är viktigt att välja en placering som är representativ för befolkningen, säger doktoranden Peter Molnár.

Avhandlingen visar också att luftens ursprung har betydelse för hur mycket partiklar människan utsätts för. Det är känt sedan tidigare att utomhushalterna av luftföroreningar påverkas av varifrån luften kommer, men studiens resultat visar att också inomhushalterna och den personliga exponeringen av grundämnen i små partiklar påverkas av luftens ursprung. Detta faktum kan ha stor betydelse i framtida studier av effekter av luftföroreningar på människors hälsa.
– Mitt arbete är ytterligare ett steg på vägen mot att kunna identifiera varifrån partiklarna kommer. När vi kan identifiera deras ursprung kan vi bättre se var vi ska sätta in åtgärderna mot luftföroreningarna, säger Peter Molnár.

Bostäder som värms upp genom vedeldning är en partikelkälla som ökar i betydelse. En studie i avhandlingen visar att husägare som eldar med ved har en högre exponering av ämnena kalium, kalcium och zink jämfört med boende i samma område som inte eldar med ved.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Avhandlingens titel: Elemental composition of fine particles: exposure in the general population and influence from different sources

Avhandlingen försvaras fredagen den 23 mars, klockan 09.00, Lyktan, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Peter Molnár, telefon: 031-786 28 57, e-post: peter.molnar@amm.gu.se

Handledare:
Docent Gerd Sällsten, telefon: 031-786 28 97, e-post: gerd.sallsten@amm.gu.se
Docent Johan Boman, telefon: 031-772 32 88, e-post: johan.boman@chem.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera