Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2005

Nya rön om hur nervceller bildas i storhjärnan

Hjärnans funktion är beroende av en sammankoppling av olika klasser av nervceller som bildas i olika delar av hjärnan. Matthew Marklund, Umeå universitet, har i sin avhandling visat hur olika celltyper i storhjärnan bildas.

Storhjärnan, telencephalon, kan delas in i två större strukturer; hjärnbarken, cortex, och basala ganglier, kärnstrukturer som är lokaliserade centralt i båda hjärnhalvorna. Hjärnbarken, cortex, är den del av hjärnan som är delaktig i alla medvetna funktioner och står därför i förbindelse med större delen av hjärnans övriga strukturer.

Hos människa, där cortex är mest utvecklad, har man kartlagt många av dessa förbindelser och funktioner, som till exempel muskelkontroll, minneshantering och förmågan att förnimma känslor – högre medvetande.

Basala gangliernas huvudfunktion, som kan liknas vid en relästation, är att modifiera och vidarebefordra information och intryck till olika delar av hjärnbarken där vidare bearbetning sker. Dessa delar av hjärnan blir påverkade i en rad sjukdomar där nervceller förstörs som exempelvis Parkinson och Huntingtons sjukdom samt Alzheimers. För att kunna förhindra eller bromsa dessa sjukdomar måste vi förstå hur dessa olika typer av nervceller normalt bildas.

Marklund har i sitt avhandlingsarbete fokuserat på när och hur olika klasser av nervceller i bildas i storhjärnan. Avhandlingen visar vilka signalmolekyler som styr genereringen av de olika regionerna av storhjärnan under den embryonala utvecklingen och fastställer även när, under embryonalutvecklingen, dessa domäner börjar utvecklas.

Marklunds resultat har redan tillämpats av andra forskare för att styra bildningen av olika typer nervceller i embryonala stamceller.

Fredagen den 29 april försvarar Matthew Marklund, molekylärbiologiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “Specification of Dorsal and Intermediate Telencephalic Character. Svensk titel: Specificering av Dorsal- och Mellanliggande cell identitet i Telencephalon under embryonal utvecklingen.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i föreläsningssalen “9:an”, Byggnad 1D 9 trp Sal B Tandläkarhögskolan, Universitetssjukhuset. Fakultetsopponent är professor Luis Puelles, Department of Human Anatomy and Psychobiology, Faculty of Medicine, University of Murcia, Spain.

Matthew Marklund är född i Afrika 1971. Han har varit bosatt på Mariehem i Umeå, från 7 års ålder och studerat vid Umeå universitet sedan 1993.

Kontaktinformation
Matthew Marklund nås på:

Tel: 090-785 44 22
Mobil: 070-239 85 76
Hem: 090-17 85 76
E-post: mattew.marklund@ucmm.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera