Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 mars 2005

Cellförändringar som följer syrebrist i hjärnan kartlagda

Cellernas utseende förändras drastiskt vid syrebrist i centrala nervsystemet. En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att cellerna i hjärnan har möjlighet att återhämta sig inom tre timmar efter syrebrist.

Ischemi, syrebrist, i centrala nervsystemet är mycket allvarligt och kan få stora konsekvenser för individen. Det är därför viktigt att kartlägga vad som egentligen händer i hjärnan vid för låga halter av syre. I en ny avhandling från Karolinska Institutet har man använt sig av olika skademodeller på råtta för att studera förloppet. Avhandlingen har visat att tre timmar efter en ischemisk skada är den tidpunkt då förändringarna är sådana att cellerna antingen dör eller återhämtar sig. Avhandlingen har också visat att stamceller vandrar till skadan och att cellerna ökar i antal i skadeområdet hos råttor som behandlats med fluoxetin. Fluoxetin hämmar cellernas återupptag av serotonin och används idag vid behandling av depressioner. Med hjälp av nanopartiklar och magnetkamera (magnetic resonance imaging; MRI) är det möjligt att spåra stamceller i levande organismer. Detta visas också i avhandlingen.

– Jag hoppas att resultaten kan leda till att hitta effektiva behandlingsformer, för att på så sätt hjälpa patienter med CNS-skada till snabbare återhämtning och därmed bättre livskvalitet, säger Benita Andersson, doktorand på Institutionen för klinisk neurovetenskap.


Avhandling:
Cell damage and tissue repair in the central nervous system: Electron microscopy study of neuronal death and cell replacement

Disputation:
äger rum torsdagen den 31 mars klockan 09:00 i Kugelbergsalen, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Författare:
Benita Andersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
E-post: Benita.Andersson@cns.ki.se

Avhandlingens abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-272-1/

Kontaktinformation
Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@admin.ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera