Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 februari 2005

Se hjärnan! – En utställning för alla sinnen

Genom ny teknik finns i dag unika möjligheter att på bild visa vad som händer i våra hjärnor. Detta är något vandringsutställningen Se hjärnan! tar fasta på. Lördagen den 26 februari invigs utställningen på Universeum i Göteborg i närvaro av nobelpristagaren Arvid Carlsson och utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. (Pressvisning dagen innan, se nedan)

Projektet är producerat av KK-stiftelsen, Riksutställningar och Vetenskapsrådet. Det består, förutom utställningen på cirka 500 m2, av programverksamhet, webbplats, film och en broschyr för den vetgirige. Målgruppen är en bred allmänhet och förhoppningen är att besökare oavsett ålder eller djupare förkunskaper ska kunna ta till sig ny kunskap om våra hjärnor.

Turné i landet
Utställningen invigs i Göteborg den 26 februari och kommer därefter bland annat besöka Malmö, Kalmar, Kristianstad och Umeå. Turnén avslutas årsskiftet 2006-2007.

Utställningen
Se hjärnan! vill ge en bred bild av vad vi idag känner till om hjärnan, det centrala nervsystemet och om den forskning som bedrivs. Hur har kunskapen växt fram genom historien? Kommer vi någonsin att förstå hur till exempel minne och medvetande fungerar? Via 14 aktiva stationer kan besökaren ge sig ut på egen upptäcksfärd genom det centrala nervsystemet.

Webbplatsen
Webbplatsen Se Hjärnan bygger på ny spännande teknik och innehåller pedagogiskt utformade kunskapsscener; texter, illustrationer, 3D-animeringar och film. Innehållet är populärvetenskapligt som alla, oavsett förkunskaper, ska kunna ta del av. Webbplatsen är producerad av forskning.se, och nås dygnet runt på www.forskning.se

Film av Agneta Ginsburg
TV-producenten och dokumentärfilmaren Agneta Ginsburg låter i sin film bland annat kända svenska forskare komma till tals och spekulera över idéhistoria, kognition och medicin. Filmen visas i anslutning till utställningen.

Programverksamheten
Varje turnéort lägger upp sitt eget program med utgångspunkt i den lokala verksamheten. Bland annat kommer forskare, vårdpersonal och författare att ge öppna föreläsningar.

Broschyr
En broschyr har tagits fram och delas ut till alla besökare för att inspirera till vidare utforskning av ämnet. Länk- och boktips leder läsaren vidare.

Pressvisning Universeum fredagen den 25 februari kl 10.00 Hjärnforskaren fil.dr Anders Sandberg från Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, som är utställningens vetenskapliga producent, guidar i utställningen. Representanter från de fyra institutionerna finns närvarande. Ackreditering sker via Universum.

Närvarande vid invigningen lördagen den 26 februari kl 12.00 Arvid Carlsson, nobelpristagare i medicin Leif Pagrotsky, utbildnings- och kulturminister Madeleine Cæsar, vd KK-stiftelsen Ann Follin, generaldirektör Riksutställningar Håkan Billig, huvudsekreterare vid ämnesrådet för medicin Vetenskapsrådet Lars Rehnman, vd Universeum

Se hjärnan! är en utställning av KK-stiftelsen, Riksutställningar och Vetenskapsrådet som ska engagera och väcka människors nyfikenhet. Med utställningen vill vi öka människors kunskaper om hjärnan och dess funktioner, aktuella forsningsmetoder och dess resultat. Vi skapar en spännande arena där forskar och allmänhet möts kring de senaste forskningsrönen och hjärnan.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Pär Stolpe, utställningsproducent Riksutställningar 070-669 60 63 Marlene Truedsson, informatör Vetenskapsrådet 0733-66 62 13 Palaemona Mörner, kommunikationschef KK-stiftelsen 0705-19 98 02 Anne Solli, projektledare Universeum 031-335 64 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera