Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2004

Många brottslingar har haft kontakt med psykiatrin som barn

25 procent av rättspsykiatriskt undersökta män har haft ADHD-relaterade problem utan att ha fått diagnos och hjälp. Detta trots att de under sin uppväxt har varit i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin.

Psykologen Anna Dåderman doktorerar inom området rättspsykiatri vid Karolinska Institutet och har studerat i vilken mån män mellan 16 och 35 år, som utreddes rättspsykiatriskt under åren 1997-1998, har haft psykologiska eller psykiatriska besvär som barn. Frågeställningen var huruvida dessa män hade varit i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin som barn och vilken hjälp de i sådana fall fick.

Anna Dådermans studie visar att hälften av de män som genomgår rättspsykiatrisk undersökning, undantaget de psykotiska, har varit i kontakt med psykiatrin under barn- eller ungdomsåren.

Journalerna visar att 25 procent av dessa män hade ADHD-relaterade problem.

I en tidigare studie har Anna Dåderman visat att 40 procent av dessa män är dyslektiker. Detta innebär att de var dyslektiker även som barn utan att uppmärksammas av barn – och ungdomspsykiatrin.

I 64 procent av fallen hade barnets problem uppmärksammats av familjen, som kontaktade barn- och ungdomspsykiatrin. I 36 procent av fallen var det skolpersonalen som tog kontakten med psykiatrin.

Barnens problem var av karaktären oro, rastlöshet och aggressivitet.

– Barn- och ungdomspsykiatrin erbjöd barnen samtal. Ordentliga utredningar gjordes i enstaka fall. Om barnen hade fått den hjälp de behövde i form av läkemedel, hjälp mot dyslexi eller andra former av stöd hade man kunnat minska sannolikheten för dessa barn att bli misstänkta för allvarliga brott och föremål för rättpsykiatriska undersökningar i framtiden, hävdar Anna Dåderman.

För kontakt med Anna Dåderman: 070-491 14 13.

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera