Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 januari 2004

Fysisk aktivitet ökar antalet nya celler i den vuxna hjärnan

En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att fysisk aktivitet ökar förmågan hos hjärnans stamceller att bilda nya nervceller. Det är de kroppsegna endorfinerna som ligger bakom nybildningen.

Forskargrupper runt om i världen studerar hur olika kroppsegna ämnen påverkar hjärnans stamceller till nybildning av nervceller. Forskarna vill förstå hjärnans förmåga att anpassa sig både hos friska individer och hos individer med hjärnskador. Ett av få områden i hjärnan där nervceller normalt nybildas är i minnescentrat. Centrat är inte bara viktigt för minnet utan också för inlärning och för känslolivet.

I avhandlingen redovisas hur endorfiner reglerar nybildning av stamceller i minnescentrat hos vuxna råttor. Då odlade stamceller isolerade från minnescentrat stimulerades med endorfiner ökade deras förmåga att dela sig. Dessutom påverkade endorfinerna vilken typ av hjärncell som bildades. Studierna visar att stamcellerna själva kan producera endorfiner och därmed reglera sin egen utveckling. När råttorna frivilligt fick springa i hjul ökade antalet nybildade celler i minnescentrat. När forskarna blockerade kroppens endorfiner hos springande råttor minskade istället antalet nybildade celler.

Det bör framhållas att tidigare forskning visar att intag av opiater hämmar stamcellernas förmåga att dela sig. I avhandlingen visas att om kroppen själv får reglera sitt eget morfin, endorfinerna, till exempel genom fysisk aktivitet uppkommer däremot en positiv påverkan på antalet nybildade celler. Forskarna ska fortsätta studera hur förändrade nivåer av endorfiner i minnescentrat påverkar antalet nybildade celler.

För mer information kontakta:
Fil mag Anders Persson, telefon: 031-342 15 73, mobiltelefon: 073-962 86 71, e-post: anders.persson@neuro.gu.se

Handledare:
Professor Peter Eriksson, telefon, 031-342 43 48, e-post: peter.eriksson@neuro.gu.se

Biträdande forskare Thorleif Thorlin, telefon: 031-342 24 06, e-post: thorleif.thorlin@neuro.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för klinisk neurovetenskap

Avhandlingens titel: Opioids Regulate Proliferation of Neural Progenitors
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera