Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 januari 2004

Strålningsbehandling av hjärnan kan leda till nedsatt intellektuell förmåga

Det är känt sedan tidigare att höga doser joniserande strålning kan leda till nedsatt intellektuell förmåga. Nu har en grupp forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm funnit att även mycket låga doser strålning – exempelvis motsvarande dem som används vid datortomografiundersökningar av hjärnan – kan leda till en försämring av de undersöktas kognitiva funktion senare i livet. Upptäckterna publiceras den 3 januari i den brittiska tidskriften British Medical Journal.

I studien, som utfördes i samarbete med forskare från Harvard School of Public Health i Boston i USA, studerades runt 3000 män, som under 30-, 40- eller 50-talet fått strålningsbehandling för kutant hemangiom (en ofarlig åkomma som även kallas storkbett) före 18 månaders ålder. Resultaten av så kallade intelligenstester och information om genomgången skolutbildning vid värnpliktsmönstringen 18-19 år senare korrelerades med den givna strålningsdosen till hjärnan.

Resultaten visar att endast hälften så många personer som fått de högsta strålningsdoserna läste vidare på gymnasiet efter grundskolan, jämfört med de kontrollpersoner i studien som inte genomgått strålningsbehandling. Olika kognitiva tester, vilka speglar inlärningsförmåga och förmåga att resonera logiskt, visade också att barn som strålbehandlats gjorde sämre ifrån sig än genomsnittet.

– De resultat man kommit fram till är oroväckande och bör tas på högsta allvar, säger artikelns huvudförfattare, docent Per Hall vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Årligen undersöks minst 1.5 miljoner barn i världen med hjälp av datortomografi av hjärnan. De strålningsdoser som barnen utsätts för ligger över de värden för vad som enligt den aktuella studien är farligt. I många av fallen rör det sig om barn som råkat ut för relativt lindriga skallskador och det är osäkert om datortomografiundersökningar behöver utföras.

– Med tanke på de upptäckter som gjorts bör man se över rutinerna kring undersökningar med hjälp av datortomografi, anser Per Hall.

För mer information kontakta
Per Hall, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
Telefon: 08-524 86152 eller 073-625 03 42
E-post: per.hall@meb.ki.se

Publikation:
Low doses of ionising radiation in childhood and cognitive function in adulthood
Hall P, Adami H-O, Tricholoupos D, Pedersen N, Lagiou P, Ekbom A, Ingvar M, Lundell M, Granath F.
British Medical Journal 3 januari 2004, http://bmj.bmjjournals.com/.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera