Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2003

Nikotin under hjärnans tillväxtperiod ger bestående men

Nyfödda möss som utsätts för nikotin får problem med minne och inlärning när de blir vuxna. De blir också känsligare för låga doser av nikotin och andra giftiga ämnen. Emma Ankarberg visar i sin avhandling att känslighet för vissa ämnen hos vuxna kan ha förvärvats under en kritisk period under hjärnutvecklingen via exponering för nikotin.

Hos många däggdjur har hjärnan flera känsliga utvecklingsperioder när störningar och skador kan orsakas av giftiga ämnen. Emma Ankarberg har i sin avhandling koncentrerat sig på den period när hjärnan växer som snabbast och då många av hjärnans kommunikationssystem utvecklas. Denna period inträffar hos möss direkt efter födseln och pågår fram till ungefär 4 veckors ålder. Hos människa påbörjas den snabba hjärntillväxten under de tre sista månaderna av graviditeten och pågår fram till cirka 2 års ålder.

I avhandlingen visas att det finns en period under nyföddhetsperioden då bestående förändringar kan framkallas hos musungar som har exponeras för mycket låga doser av nikotin. Möss som exponerats för nikotin under denna period reagerar helt annorlunda när de som vuxna åter blir exponerade för nikotin. Istället för att som normala möss reagera med hyperaktivitet som svar på en låg dos nikotin, blir de mindre aktiva än normalt.

De nikotinexponerade mössen har svårare att lära sig och minnas ju äldre de blir. Denna tidiga exponering för nikotin leder också till att en speciell typ av nikotina receptorer i hjärnan saknas, helt eller delvis.

Avhandlingen visar också att de möss som får nikotin som nyfödda blir som vuxna känsligare för låga doser av olika giftiga ämnen, som till exempel bromerade flamskyddsmedel. Även känsligheten för nikotin och bekämpningsmedel ökar i vuxen ålder. Normalt ger inte dessa ämnen några effekter på vuxna möss vid de använda doserna. Möss som fått nikotin under nyföddhetsperioden reagerar annorlunda för dessa ämnen. De blir sämre på att ta till sig ny information i beteendetester, och denna oförmåga förvärras med tiden.

Resultaten visar att känslighet för vissa ämnen hos vuxna inte behöver vara en nedärvd egenskap, utan lika gärna kan ha förvärvats under en kritisk period under hjärnutvecklingen via exponering för nikotin. Om resultaten i avhandlingen är överförbara till människan går inte att utesluta.

Avhandlingen kan läsas på: http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=3770

Författare: Emma Ankarberg
Avhandlingens titel: Neurotoxic Effects of Nicotine During Neonatal Brain Development: Critical Period and Adult Susceptibility
Institution: Biologiska sektionen, Institutionen för evolutionsbiologi, Ekotoxikologi
Disputationen äger rum fredag 5 december kl. 9.00 i Lindahlsalen, EBC, Norbyv. 18A, Uppsala
Opponent är professor, PhD Richard F Seegal, Wadsworth Center, New York State Department of Health, Empire State Plaza, Albany, New York, USA

Kontaktinformation
Vidare information: Emma Ankarberg kan nås på telefon 018-471 26 01 eller via e-post emma.ankarberg@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera