Artikel från Uppsala universitet
24 november 2003

Längre livslängd för flexibla solceller

Framtiden talar för flexibla solceller, som kan bli betydligt billigare att tillverka än konventionella solceller. Helena Greijer Agrell har i sitt avhandlingsarbete studerat vad som händer när dessa solceller utsätts för värme, fukt, starkt ljus och andra extrema förhållanden. Hennes resultat kan på sikt bidra till att förbättra både livslängd och verkningsgrad hos flexibla solceller.

Med solceller omvandlas solens energi direkt till elektricitet. Så kallade flexibla solceller görs som en plastfilm, tunna och böjbara som ett vykort. Dessa solceller har flera fördelar. Dels är själva flexibiliteten en fördel eftersom solcellerna lättare kan designas som spänningskälla för olika elektronikartiklar eller i byggnationer. Dels kan tillverkningen göras enklare och billigare än konventionella solceller. En kontinuerlig tillverkningsprocess som liknar den man använder vid papperstillverkning lämpar sig bra för flexibla solceller.

Sedan första prototypen av den färgämnesbaserade solcellen skapades 1991, har verkningsgraden förbättrats. Men det har varit tveksamt om solcellens livslängd varit tillräckligt bra. Färgämnet kan jämföras med de gröna växternas klorofyll på så sätt att det är den delen i solcellen som tillgodogör sig solljusets energi. Men till skillnad från klorofyllet i de gröna växterna måste solcellens färgämne hålla i flera år.
Helena Greijer Agrell har studerat vad som händer när solcellerna utsätts för värme, fukt, starkt ljus och andra extrema förhållanden. Hon har studerat hela solceller på molekylär nivå. Då observerades att en viss del av färgämnesmolekylen lossnade, men att detta kan förhindras genom att modifiera innehållet i elektrolyten. En annan del som man inte har förstått med denna solcell är hur elektronerna transporteras i titandioxiden. Därför har Helena Greijer Agrell studerat elektrontransporten i titandioxidfilmen fylld med elektrolyt. Genom att bättre förstå mekanismerna bakom elektrontransporten hoppas man på sikt också kunna höja verkningsgraden.

Illustrationer på http://www.info.uu.se/pressmapp/HelenaGreijer1 (samt 2,3,4) 

Författare: Helena Greijer Agrell
Avhandlingens titel: Interactions in Dye-sensitized Solar Cells
Institution: Kemiska sektionen, Fysikalisk-kemiska institutionen
Disputationen äger rum fredag 28 november kl. 10.15 i B42, B4, BMC, Uppsala
Opponent är professor Laurence Peter, Department of Chemistry, Bath, England

Kontaktinformation
Vidare information: Helena Greijer Agrell kan nås på telefon 021-131700 eller via e-post helena.greijer@fki.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera