Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 augusti 2003

Fåglars vingar blir kortare i stressiga tider

Sommaren är kort och det är viktigt att hinna lägga ägg och föda upp sina ungar innan det är dags att flytta tillbaks till varmare trakter. För många småfåglar blir det stressigt om häckningen kommer igång sent eller om den första omgången ägg eller ungar blir uppätna. Innan höstflyttningen måste de flesta också hinna förnya fjäderdräkten, de måste rugga. Susanna Hall har i sin doktorsavhandling vid Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet, visat att ruggningen får stryka på foten om det blir alltför stressigt.

Alla fåglars fjäderdräkt slits hårt och måste bytas med jämna mellanrum, fågeln måste rugga. Många flyttfåglar ruggar helst efter häckningen medan de fortfarande är kvar i Sverige. Den svenska sommaren är dock kort och ibland får de ont om tid för att hinna med både häckning, ruggning och förberedelser inför flyttningen till vinterkvarteren.

Susanna Hall har visat att ruggningen kan fungera som en tidsbuffert. Ruggningen är mycket flexibel och kan anpassas till den tid som finns tillgänglig. Vid tidsbrist ruggar fåglarna helt enkelt fortare. Om fåglarna blir alltför stressade avbryter de ruggningen och försöker istället rugga de fjädrar som återstår när de når vinterkvarteren.

Tillgången på mat är ofta sämre på vinterkvarteren än i sensommarens Sverige, ruggningen tar då bara längre tid. Eftersom det inte är möjligt att avbryta varken häckningen eller förberedelserna inför höstflytten är det just ruggningen som får fungera som buffert om det blir för stressigt.

Om ruggningshastigheten pressas alltför mycket kan fjädrarna sluta växa innan de nått full längd. Vingen blir då kortare än normalt och Susanna Hall har visat att det kan påverka överlevnaden. Rörsångare som hade medellång vinge överlevde bättre än både de med kortare eller längre vinge. Det är alltså positivt men inte riskfritt att ha en flexibel ruggning.

Susanna Hall kan nås på tfn 08-711 29 78 (bost.) eller 070-366 06 25 (mobil), e-post susanna.hall@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera