Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2002

Fåglars ben är utformade för bästa funktion

Pressmeddelande från Naturvetenskapliga fakulteten

Anna Zeffer presenterar i sin avhandling resultat som indikerar att hoppande fåglars skelettben har en annorlunda mineralsammansättning jämfört med fåglar som går eller springer på marken. Vidare visar studierna att längden på benmusklernas momentarmar (det vill säga avståndet mellan leden och muskelns fäste) påverkas av de yttre krafter som verkar på benen. Resultaten visar således att även små skillnader i fåglars levnadsmönster påverkar utformningen av skelettbenen och musklerna. Avhandlingen ger en djupare insikt i hur fåglars bakre extremiteter är anpassade till de krav fåglarna har på benen.


Eftersom fåglars ryggrader är horisontella (jämfört med människans vertikala ryggrad) kan man inte översätta mänsklig forskning direkt på fåglar. Därför behövs ytterligare forskning på fåglar för att fullt ut förstå sambanden mellan levnadsmönster och kroppens uppbyggnad.

Anna Zeffer, Zoologiska institutionen, disputerade i zoomorfologi vid Göteborgs universitet den 22 november med avhandlingen “Ecomorphology of the hind limb bones of birds”.


Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2002/anna_zeffer.shtml

Anna Zeffer
Göteborgs universitet
Zoologiska institutionen
Telefon: 031-773 3827
E-post: anna.zeffer@zool.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera