Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2001

Vitamin A och fettsyror viktiga för hjärnan

Vanliga fettsyror spelar en större roll i den vuxna hjärnan, för funktioner som inlärningskapacitet och minnesbildning, än man tidigare trott. Fynden banar väg för framställandet av nya syntetiska molekyler som kan aktiveraoch reglera denna typ av proteiner.

I en aktuell doktorsavhandling av Alexander Mata de Urquiza vid Ludwiginstitutet, Karolinska Institutet, presenteras nya resultat om s k retinoider och de proteiner som binder dessa i kroppens celler.

Retinoider, som bildas av vitamin A, kan styra vissa proteiner i cellkärnan, retinoid-receptorer, som i sin tur påverkar vilka gener som uttrycks i en given cell. Det är känt att både låga och höga mängder av vitamin A, framför allt under fosterutvecklingen, kan leda till neurologiska problem, missbildningar och synfel.

Man har länge trott att endast retinoider kan bindas till och aktivera retinoid-receptorer. Forskningsresultaten visar att även fettsyror som återfinns naturligt i den vuxna hjärnan kan aktivera dessa. Det gäller framför allt fettsyran DHA, vilken utgör mellan 30 och 50 procent av alla
fettsyror i hjärnan. Studier visar att DHA är viktigt för korrekt utveckling av hjärnan och dess funktioner (Science, 290, 2140-2144). DHA har även kopplats till de positiva effekter som fleromättade fettsyror har på metaboliska sjukdomstillstånd, såsom diabetes, fetma och arteroskleros.

Retinoider produceras i större delen av nervsystemet under ett embryos utveckling och spelar en viktig roll. Studier på mus visar vidare att framhjärnans utveckling är beroende av retinoider. Framhjärnan innehåller strukturer som är viktiga för muskelkontroll och emotionella funktioner och
som påverkas av bl a drogberoende.

Vilken betydelse retinoider har i vuxna djur har hittills varit mindre känt. I avhandlingen presenteras resultat som visar att nästan alla kända typer av retinoidbindande proteiner återfinns i den vuxna hjärnan.
Retinoider fortsätter att produceras hos vuxna individer och spelar en viktig roll för t ex korrekt minnesbildning.

Avhandlingens titel: Finding the ligand: Retinoid receptor activation in the CNS

För mer information kontakta: Alexander Mata de Urquiza på tel. 08-728 7003, 070-730 0176, alternativt e-mail: amat@licr.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera