Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2001

Färre radikaler bättre för hjärnan

Traumatisk hjärnskada är en vanlig orsak till handikapp och för tidig död. Även måttliga skador leder i många fall till kvarstående minnesstörning och personlighetsförändringar. Niklas Marklund vid Uppsala universitet har undersökt hur fria radikaler påverkar skadan.

Prognosen för personer som drabbats av svår traumatisk hjärnskada har förbättrats de senaste åren tack vare modern neurointensivvård, men behovet av specifik medicinsk behandling som ytterligare kan förbättra prognosen är stort.

I sin forskning har Niklas Marklund experimentellt undersökt betydelsen av fria syreradikaler, en viktig skademekanism, som bidrar till att den initiala skadan förvärras. Substanser som fångar radikaler, så kallade nitroner, användes som ett verktyg att studera syreradikalernas skadliga inverkan.

Resultaten visar att nitroner kan minska minnesstörning och vävnadsskadans omfattning efter traumatisk hjärnskada på försöksdjur. Nitronbehandling minskar även störningen av blodflödet och glukosupptaget i hjärnvävnaden efter trauma. Dessutom har Niklas Marklund utvärderat en ny metod för att påvisa radikaler i hjärnvävnaden med hjälp av så kallad mikrodialys.

Radikalbildningen, mätt med denna metod, minskades påtagligt under behandlingen med nitroner. Nitroner som inte passerar in i hjärnvävnaden minskade radikalbildningen i samma utsträckning som nitroner som med lätthet passerar barriären mellan blod och hjärnvävnad. Detta betyder att minskandet av radikaler som bildas i anslutning till de små
blodkärlen i hjärnan bidrar till nitronernas skyddande effekt. Niklas Marklunds resultat kan bidra till att en metod för påvisande av radikalbildning appliceras på människan. Läkemedel som minskar fria radikaler kan på sikt bli ett komplement till neurointensivvård för patienter med traumatisk hjärnskada.

Avhandlingens titel är The Role of Reactive Oxygen Species in Traumatic Brain Injury-experimental studies in the rat.
Niklas Marklund kan nås på telefon 018-611 46 91
eller e-post niklas.marklund@neurokir.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera