Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 april 2001

Exponering för högt, kortvarigt ljud kan skada hjärnan

En studie vid Göteborgs universitet visar att celler i hjärnan skadas avhöga, kortvariga ljud, så kallade impulsljud, som uppkommer exempelvis videxplo-sioner. De skadade nervcellerna finns bland annat i områden avbetydelse för minne och inlärning.

Pressmeddelande från Göteborgs universitet, medicinska fakulteten

I försök med råttor upptäcktes att de tunna trådar som bildar nervcellers
skelett påverkades kraftigt och ett antal gener aktiverades. Detta ledde
bland annat till ökad bildning av det protein som utgör förstadiet till
beta-amyloid, ett ämne som ansamlas i hjärnan hos patienter med Alzheimers
sjukdom. En onormalt ökad nervcellsdöd påvisades i flera regioner. En del av
förändringarna i nervcellerna var av övergående natur. Gliacellerna,
nervcellernas samarbetspartner i hjärnan, förändrades också.

De uppkomna skadorna ökade eller minskade beroende på impulsljudets styrka
och gav mest omfattande påverkan på den sida av huvudet, som var vänd mot
ljudkällan. Till sin karaktär liknade cellskadorna de man ser vid traumatisk
hjärnskada, till exempel efter ett kraftigt slag mot huvudet eller efter en
trafikolycka. Tidskurvor för utveckling av olika cellskador i hjärnan efter
impulsljud var mycket lika dem som ses vid traumatisk hjärnskada.

Man vet sedan länge att personer, som oskyddade utsätts för impulsljud får
nedsatt hörsel, omedelbart eller med åren. Orsaken är att innerörats
hårceller och hörselnerver skadas.

En rad tidigare rapporter om tillfälligt exponerade individer beskriver
symptom, som talar för att hjärnskada kan uppkomma, med symptom från lättare
huvudvärk och koncentrationssvårigheter till epilepsi och till och med
Alzheimers sjukdom.

Leg sjuksköterska Annette Säljö, tel 031-773 33 72
e-post : annette.saljo@anatcell.gu.se

Handledare: Hans-Arne Hansson, tel 031-773 33 80, fax 031-773 33 97
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet,
institutionen för
anatomi och cellbiologi.
Avhandlingens titel: Impulse noise and brain injury
Avhandlingen försvaras fredagen den 27 april 2001 klockan 9.00 i
föreläsningssal Ivan Ivarsson, Medicinaregatan 3, Göteborg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera