Tema

Förarlöst från fabrik till bilköpare

Snart kan nya bilar transportera sig själva genom hela produktioner, från fabriken till kundens parkeringsplats. Forskningsprojektet Born to Drive kan nu visa upp en skarp demo på hur en vanlig personbil kör förarlöst från produktionslinan ut till en parkering. Visionen är att automatisera hela logistikkedjan från fabrik till slutkonsument.

Natur & teknik
Läs mer

Fel längd på omkörningsfält ökar restiden

För korta – och för långa – omkörningsfält ger längre restid på mötesfria vägar, så kallade 2+1-vägar. Kortast tid tar resan när omkörningsfälten är mellan 1 050 och 1 400 meter långa, enligt de trafiksimuleringar som VTI gjort. En slutsats är att det är rimligt att ifrågasätta framförallt riktigt långa omkörningsfält.

Samhälle & kultur
Läs mer

Reglerna kring privat övningskörning på omprövning

Handledare för privat övningskörning får ha högst 15 övningskörare samtidigt, enligt en regel som infördes 2012. Ändå ökar olaglig trafikskoleverksamhet i omfattning. Branschen vill ha ytterligare begränsningar i handledarskapet och VTI har nu fått i uppdrag att utvärdera regelns införande.

Samhälle & kultur
Läs mer

Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt. Det visar en ny studie från VTI som sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder.

Samhälle & kultur
Läs mer

För lite planering kring hållbara turistresor

Turismen i Sverige ökar. Men planering kring hållbarheten i resandet hänger inte med.
– Planerings­stödet och kunskapsnivån bland dem som är involverade i planeringen motsvarar inte behoven, säger Kerstin Robertson, som på uppdrag av VTI:s gjort en studie av destinationerna Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby/Astrid Lindgrens Värld.

Samhälle & kultur
Läs mer

Bättre körkortsutbildning till folket

En VTI-studie visar att det behövs förändringar av förarutbildningen i Sverige. Forskarna föreslår bland annat nya pedagogiska metoder, fler obligatoriska moment i utbildningen, förstärkt tillsyn av trafikskolor och en översyn av förarprovet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Så ska staten få barn att cykla mer – och säkrare

Nyss presenterade infrastrukturministern en nationell cykelstrategi för att få barn att cykla mer. Utvecklingen är nämligen den motsatta – andelen barn i gruppen 7–14 år som cyklar har på 20 år minskat från 24 procent till 15 procent. Forskare vid VTI har fått uppdraget att ta reda på varför.

Samhälle & kultur
Läs mer

Få vuxna reser kollektivt på landsbygden

Folk åker bil på landsbygden – kollektivtrafik används i mycket liten utsträckning.
– Mönstret är känt sedan tidigare, säger VTI:s Ivan Ridderstedt, som är med och rattar en studie på uppdrag av regeringen, om hur innovativa lösningar kan öka landsbygdsbefolkningens vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafik.
Studien visar också att kollektivresande är mer vanligt bland unga.

Samhälle & kultur
Läs mer

Nyttan med mindre nivåskillnader

Fallolyckor utom hus beror ofta på ojämna eller hala gatubeläggningar. En minskning av nivåskillnader i stadsmiljön skulle minska antalet olyckor. En utredning om friktionskrav på olika typer av beläggningar för gångytor skulle också ge kunskaper för att minska olyckorna, visar forskning från VTI.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Dödsolyckor med cyklister vanligast i korsningar

I genomsnitt dör 25 cyklister om året i trafiken i Sverige, de flesta saknar hjälm. Större delen av dödsolyckorna skedde i kollision med fordon i korsningar i tätort. Bidragande olycksfaktorer var framför allt alkohol och mörker, men också tveksamhet gällande väjningsplikt.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet