Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vägens friktion är förmodligen den egenskap som har störst betydelse för trafiksäkerheten. På vägar med ny beläggning kan friktionen vara hög de första dagarna, för att sedan sjunka och bli farligt låg under flera veckor. Efter ungefär fyra veckor är friktionen åter på en betryggande hög nivå.

Flera uppmärksammade olyckor inträffade för några år sedan på statliga vägar vilket ledde till nya riktlinjer för friktionsmätning och skyltning av nya beläggningar. Fram till nu har man utgått från att en vägs friktion är som sämst när den har ny beläggning. Men det finns egentligen väldigt lite kunskap om hur bra eller dålig friktionen verkligen är på helt nya beläggningar. För att ta reda på mer har VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, undersökt hur vägar förändras de första veckorna efter en beläggningsåtgärd.

Friktionen försämras de första veckorna

I studien följde man upp friktion och makrotextur hos fyra vägar den första tiden just efter beläggning. Den första mätningen skedde innan vägen öppnades för trafik och därefter utfördes ungefär åtta mätningar per vägsträcka. Resultatet visar att beläggningarna har god friktion innan man släpper på trafiken på den nya vägen. Detta går tvärtemot tidigare hypoteser om att en blänkande ny yta skulle ha lägre friktion, speciellt under våta förhållanden. Undersökningen visade också att friktionen minskar relativt mycket från och med att vägen börjar trafikeras, och att minskningen pågår ett par, tre veckor, för att sedan stabiliseras eller öka. Minskningen sker såväl mellan hjulspåren som i hjulspåren, vilket tyder på att orsaken inte enbart är trafikberoende. Forskarna har alltså inte funnit något samband mellan trafikmängd och friktion. De kan endast konstatera att det på de flesta vägar tar tre till fyra veckor tills friktionsförändringarna har stabiliserats.

Resultatet förvånade lite eftersom forskarnas hypotes hade varit att friktionen var lägre tills dess ett visst antal fordon hade passerat, det vill säga att trafikmängden skulle avgöra hur lång tid det tar innan den nya vägsträckan uppnår acceptabel friktion. Men så var alltså inte fallet.

– Vägen behöver därmed absolut inte kontrolleras direkt efter att den har börjat trafikers. Det ser vi som helt onödigt både i tid, pengar och funktionalitet, säger projektledaren Anna Arvidsson.

Fortsatt varningsskyltning

När en ny beläggning läggs varnas trafikanterna normalt genom skyltning som en säkerhetsåtgärd tills dess att en friktionsmätning kunnat avgöra om vägen uppfyller friktionskraven. VTIs forskare rekommenderar nu att friktionen ska mätas tidigast efter tre veckor, när det översta ytskiktet är bortslitet och friktionen har stabiliserats, om inte uppenbara friktionsproblem uppstår.

De tidigare nämnda olyckorna skedde främst på vägar med beläggningarna: stenrik asfaltbetong, tät asfaltbetong och tunnskiktsbeläggning. Det var också dessa typer av beläggningar som VTIs forskare valde att undersöka på olika platser i Östergötland.

Eftersom det är svårt att med blotta ögat avgöra om friktionen är god på en nybelagd väg blir forskarnas rekommendation också den samma som tidigare, nämligen att skylten ”Varning för slirig väg” med tilläggstavlan ”Vid våt vägbana” ska sättas upp efter en utförd beläggningsåtgärd och att skyltarna ska finns kvar tills dess att mätningar visar att friktionskraven är uppfyllda.

Studien:

Friktion- och texturutveckling på nya beläggningar

Kontakt:

Anna Arvidsson, VTI, forskare, anna.arvidsson@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera