Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det är viktigt att vägmärken och vägmarkeringar syns bra i trafiken. VTI har i fältstudier bedömt läsbarhet och synbarhet av vägmärken. Man har också tagit fram en metod  för att bedöma synavstånd för vägmarkeringar.

Äldre förare läser vägmärken på ungefär samma avstånd i både hel- och halvljus, medan yngre förare ser dem på längre avstånd med halvljus och kan generellt läsa på betydligt längre avstånd.

För att utvärdera vägmärkens läsbarhet, så att det reflekterade ljuset varken är för intensivt eller för svagt, med hänsyn till bilförares variation i mörkerseende har man testat två sorters reflexmaterial. Man har testat på både yngre förare med bra mörkerseende och synskärpa och på äldre förare med jämförelsevis betydligt sämre mörkerseende och synskärpa.

– Resultaten visar att de testade reflexmaterialen var väl avpassade för äldre förares syn och att den nedre gräns som anges i regelverket för montering av nya vägmärken inte är för högt satt, utan kan möjligtvis kan höjas något, säger forskaren Björn Lidestam.

Enkätstudier parallellt med fältexperimentet visade bland annat att lastbils- och bussförare oftare upplever problem med bländning från vägmärken än personbilsförare.

Certifiering av vägmarkeringsmaterial

Testomgångar för certifiering av vägmarkeringsmaterial har genomförts årligen sedan 2015 i Sverige, Norge och Danmark.  Certifieringen förväntas leda till bättre kvalitet hos vägmarkeringarna på det statliga vägnätet.

För att kunna avgöra kvaliteten på vägmarkeringar behövs en bra metod för att bedöma synavståndet till längsgående vägmarkeringar i fordonsbelysning. VTI har därför undersökt olika metoder. Och efter jämförelse mellan dem förordar forskarna nu reflektormetoden där reflektorer placeras 40 cm till höger om kantlinjen med 18 meters mellanrum där synbedömningarna ska göras stillastående och upprepas flera gånger. Metoden kan kompletteras genom att räkna hur många kantmarkeringar man ser med en kikare. Forskningen har skett i samarbete med vägmyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland via nätverket NMF, Nordiskt Möte för Förbättrad Vägutrustning.

– Att på ett korrekt sätt kunna mäta eller beräkna på vilket avstånd en vägmarkering är synlig är en förutsättning för fortsatt forskning inom området, säger forskaren Carina Fors om värdet med metodstudien.

Röda reflexfärger håller inte måttet

På uppdrag av Trafikverket har VTI också genomfört en analys av livscykelkostnad för vägmärken med fokus på reflexmaterial. Syftet är dels få bättre underlag för att beräkna  framtida kostnader för vägmärken, dels att förbättra underlaget för upphandlingarna.

Forskarna har undersökt vägmärkena, både vad gäller färgernas kvalitet och förmågan att reflektera ljus. Bland annat visade det sig att röda färger åldrades oväntat snabbt i förhållande till vad som utlovats av leverantörerna men att övriga färger nästan alltid får godkänt. Livscykelanalysen för vägmärkena visade på stor spännvidd med en kostnad på mellan 36 och 194 kronor, räknat per kvadratmeter och år.

Studie:

Läsbarhet och synbarhet av vägmärken med reflexfolie – ett fältexperiment i mörker samt enkätstudier

Kontakt:

Björn Lidestam, forskare, bjorn.lidestam@vti.se

Studie:

Analys av livscykelkostnader för vägmärken med fokus på reflexmaterial

Kontakt:

Anna Anund, forskningschef, anna.anund@vti.se

Studie:

Metoder för att bedöma synavstånd för vägmarkeringar

Nordic certification of road marking materials in Norway and Sweden 2016–2018

Nordic certification of road marking materials in Denmark 2016–2018

Kontakt:

Carina Fors, forskare, carina.fors@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera