Stockholm, - September, 2017
Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Trots aktiva insatser och dialog med de stora taxibolagen fortsätter de att höra till de värsta fartsyndarna på våra vägar. Hastighetsöverträdelserna ligger på ungefär samma nivåer som 2017, visar en studie från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Resultaten från studien visar att fler än 90 procent av taxiförarna kör för fort på de studerade vägsträckorna där hastighetsbegränsningen är 80 km/tim.

– Både taxi och vanliga personbilsförare är dåliga på att hålla hastighetsgränsen, men efterlevnaden hos taxi är sämre. Det innebär att taxi bidrar till att dra upp hastighetsnivåerna på de studerade vägarna, säger Anna Vadeby, senior forskare på VTI som har lett studien.

Fortkörning skördar liv

Studien har avgränsats till två vägsträckor där andelen taxitrafik är hög: E4 mellan Stockholm och Arlanda och riksväg 40 mellan Göteborg och Landvetter. Där har hastighetsmätningar med laser gjorts av NTF under perioderna april – juni 2017 och april – juni 2019. Mätresultaten har därefter analyserats av VTI.

– Många taxibolag arbetar systematiskt med trafiksäkerhetsfrågor, men det återspeglas inte på vägen när det gäller hastighetsefterlevnad. Det behövs nya arbetsmetoder för att få företag att prioritera frågan.

Att följa hastighetsbegränsningarna är avgörande för att minska antal dödade och skadade i trafiken. Om medelhastigheten minskar med 1 km/tim kan 15 liv per år sparas, visar beräkningar. Yrkestrafiken har ett särskilt ansvar för att påverka trafikrytm och hastighetsefterlevnad hos andra trafikanter.

VTI:s undersökning presenteras idag på Tylösandsseminariet, en av Sveriges största mötesplatser i trafiksäkerhetsfrågorna.

Andel taxi som överskrider hastighetsgränserna:

Diagram som visar andelen taxi som kör över hastighetsgräns vid samtliga mätpunkter i studien:

Kontakt:

Anna Vadeby, senior forskare vid VTI, anna.vadeby@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera