Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att turista med cykel är en ökande trend. Men turistnäringen behöver mer kunskap för att göra cykelturism stort i Sverige. Det menar forskarna bakom en omvärldsanalys från VTI.

– Det behövs utvecklas mätinstrument för att statistiskt kunna följa upp de åtgärder som görs. Dessutom behöver cykelturisternas behov och önskemål förstås ytterligare för att kunna utveckla framgångsrika destinationer, säger Christina Stave, en av forskarna bakom den litteratursammanställning och omvärldsanalys som nu gjorts.

Studien visar att det redan gjorts många utredningar på området, och under lång tid, där cykelturism spås ha en god framtidsutsikt. Det har också funnits förslag på åtgärder för att utveckla näringen, men relativt lite har hänt. Vetenskapligt väl upplagda studier om cykelturism saknas.

Mycket av litteraturen pekar på behov av ökad kunskap hos beslutsfattare om cykelturismens nuläge och ekonomiska möjligheter. Det behövs också en tydlig ansvarsfördelning och medel för de aktörer som har uppdrag inom cykelturismen.

Svårt ta med cykel i kollektivtrafiken

I rapporten påpekas bland annat bristen på större sammanhängande cykelleder och att standarden, servicen och säkerheten behöver förbättras. Att det dessutom finns begränsade möjligheter för turister att ta med cykel i kollektivtrafiken försvårar för den som vill resa hållbart och miljömedvetet. Det behövs också fler bilfria leder, särskilt i norra delen av Sverige där större vägar med tung trafik är dominerande.

Även om det finns mycket kvar att göra för att förbättra cykelturismens förutsättningar finns ett ökande intresse för människor att turista med cykel. I Europa är cykelturismen som störst i Tyskland, Österrike och Schweiz och länder som Kroatien och Grekland satsar på att utveckla cykelturismen.

Eurovelo är ett nätverk av cykelleder som sträcker sig runt 42 länder och har en sammanhängande längd på över 70 000 kilometer, vilket gör den till världens längsta. Även i Sverige ökar intresset.

– Jag tror det kommer bli ett ökat intresse för inhemsk turism och då kan cykelturism vara ett intressant alternativ, säger Christina Stave.

Rapporten:
VTI rapport 1014: Cykelturism – en litteratursammanställning och omvärldsanalys

Kontakt:
Christina Stave, christina.stave@vti.se
Jan Andersson, jan.andersson@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera