Tema

Universitet för teknisk forskning och utbildning. Huvudansvar för fem nationella strategiska forskningsområden: E-vetenskap, IT och mobil kommunikation, Transportforskning, Produktionsteknik, Molekylär biovetenskap (Science for Life Laboratory)

Brottsplats köpcenter – mest våld vid 18-tiden

Det är inte bara omskrivna köpcentret Mall of Scandinavia som nyligen öppnat portarna i Sverige. På tio år har antalet gallerior i Sverige fördubblats, från 150 till 300 stycken. Samtidigt begås det mängder av brott i landets köpcentrum. Antalet butiksstölder uppgår till 2 miljoner varje år till ett värde av 4,6 miljarder kronor – och i nästan var femte anmälan handlar det om våld.

Samhälle & kultur

Ny algoritm för att förutspå proteiners blixtsnabba rörelser

Forskare vid KTH, Stockholms Universitet och spanska Institute for Biomedical Research Barcelona har utvecklat en metod som gör det möjligt att förutspå hur proteiner rör sig när de ska utföra sina biologiska funktioner. Arbetet visar att proteiners rörelser styrs till stor del av deras form, och de nyvunna kunskaperna förbättrar förståelsen för proteiner. I förlängningen kan arbetet bidra till utvecklingen av nya läkemedel.

Hälsa & medicinNatur & teknik

Datatrafiken ökar – energiförbrukningen minskar

Internetanvändningen har ökat allt snabbare på senare år, och därmed energiförbrukningen och utsläppen. Nu visar forskning från KTH på ett revolutionerande trendbrott: energiförbrukning och koldioxidutsläpp från it-, medie- och konsumentelektroniksektorn minskar sedan 2010 i Sverige – trots en kraftigt ökad datatrafik.

Miljö & klimatNatur & teknikSamhälle & kultur

Det har svenska fjäll och frihetsgudinnan gemensamt

Inte bara mäktiga byggnader tillhör vårt kulturarv – även fjällen har en given plats.
– Fjällen är i själva verket ett kulturlandskap, fyllt av lågmälda spår i områden som använts av människor under mycket lång tid, säger Daniel Svensson, forskarstudent på KTH som tillsammans med professor Sverker Sörlin forskat om landskapet i norr.

Miljö & klimatSamhälle & kultur

Gränskontrollerna slår hårt mot pendlarna

Portrait of a sitting man with sunglasses

Höstens plötsliga politiska omsvängning i svensk asylpolitik har fått konsekvenser för människor på flykt. I Öresundsregionen har dessutom personer som till tågpendlar mellan Skåne och Själland påverkats av de dubbla gräns- och ID-kontroller som satts i system under vintern. Karin Winter, doktorand på KTH, har undersökt vad kontrollerna fått för konsekvenser för pendlarna.

Samhälle & kultur

Tillvaratagen spillvärme ger snålare lastbilar

Forskare har applicerat en teknik på lastbilar som gör att dessa fordon drar mindre bränsle. Som en effekt av tekniken blir det också mindre utsläpp av växthusgaser, några ton koldioxid per lastbil och år. Arash Risseh, forskare på KTH, berättar att lösningen också skulle kunna ta plats ombord på färjor, i vägtunnlar och våra hem.

Miljö & klimatNatur & teknik

Genomskinligt trä kan generera sänkta uppvärmningskostnader

Forskare vid avdelningen för biokompositer på KTH har tagit fram trä som är transparent. Bland framtida tänkbara applikationer finns husfasader som samtidigt är solcellspaneler. En av fördelarna med träet är att råmaterialet är både billigt och hållbart. En annan positiv aspekt är att träet har låg densitet, vilket gör materialet lätt.

Miljö & klimatNatur & teknik

Proteinforskning i datorspelet Eve Online

Människor har spenderat nästan sex miljoner år i sammanlagd tid med att spela enbart War of Warcraft, enligt artiklar i The Wall Street Journal. Tänk om en liten del av den tiden kunde användas till forskning? Emma Lundberg, forskare vid KTH och Scilifelab är en av dem som vill komplettera spelandet med citizen science, medborgarforskning. Och har nu tillsammans med spelföretag och utvecklare integrerat proteinforskning från Human Protein Atlas i spelsuccén Eve Online.

Natur & teknikSamhälle & kultur

Svenska kommuner inför akut grundvattenbrist

Om vi inte gör något radikalt åt vattenanvändningen hotas matproduktionen, vi kan stå inför en hungerkatastrof inom 35 år, säger KTH-professorn Bo Olofsson. I Sverige utgår vi ifrån att vi har tillräckligt med vatten – men bortser från en tilltagande grundvattenbrist. Att spara vatten i depåer i berget är en av de lösningar som KTH-forskare nu tittar på.

Miljö & klimatNatur & teknik

Så kan morgondagens stad se ut

Vad sägs om gemensam tvättstuga på hustaket, badrum ersatta av ett gemensamt tvagningshus och husfasader med inbyggda fågelbon. Mellan husen gnistrar och blixtrar det när elektrisk vass laddar ur sig till så väl boende som besökares förtjusning. KTH-forskaren Loove Broms och hans kollegor har utvecklat en rad utmanande designexperiment som vittnar om visioner av morgondagens hållbara stad.

Miljö & klimatNatur & teknikSamhälle & kultur

Ny smart plast för ultrasmå laboratorier

Under de senaste fem åren har KTH-forskare utvecklat en ny sorts plast.
– Ostemerer kallar vi materialet, och vi har visat att det kan vara mycket användbart i ett flertal olika applikationer. Några exempel är ultrasmå laboratorier, så kallade lab-on-chip, samt biomedicinska system som möjliggör bland annat patientnära diagnosverktyg.

Natur & teknik

Forskarna som siktar mot Hollywood

I ett samarbete mellan KTH och Stockholms konstnärliga högskola har två forskare utvecklat ett digitalt verktyg för animerade bildmanus, så kallade previsualiseringar. Det gör denna del av filmandet både betydligt billigare och mer effektivt. – Verktyget är anpassat till svenska filmbudgetar säger Simon Alexanderson, forskarstuderande på avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH.

Natur & teknikSamhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet