Tema

Forskningsnyheter från Blekinge tekniska högskola

Särskilt begåvade elever ska stimuleras att nå längre

Elever som är särskilt begåvade ska stimuleras för att nå längre i sin kunskapsutveckling. Forskare vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har på Skolverkets uppdrag koordinerat och tillsammans med andra forskare utarbetat stödmaterial för skolornas arbete med att främja särskilt begåvade elever. Forskarnas arbete publiceras imorgon torsdag 28 maj.

Samhälle & kultur

Samarbete främjar inte innovationer

Det är inte samarbete mellan företag och andra aktörer som driver fram innovationer i företagen. Istället är det företagens egen forskning och att de är aktiva importörer av insatsfaktorer och maskiner med högt teknik- och kunskapsinnehåll samt att de exporterar en stor andel av sin produktion som är drivkraften.

Samhälle & kultur

Företag stöttas vid införandet av hållbarhet

För att stötta företag inom tillverkningsindustrin vid införandet av hållbarhet i produktutvecklingen och öka deras kunskap om hur man kan mäta och visualisera lösningsförslag för att nå resurseffektivare teknik och material, får BTH drygt 3,8 miljoner av KK-stiftelsen. Forskningen som stärker svensk industri sker i nära samverkan med företagen.

Natur & teknik

IT-system i vården rör upp känslor

Makt, yrkesstolthet och möten inverkar på införandet av IT-system i svensk hälso- och sjukvård. Sjukvården vill uppfattas som tillgänglig och säker med stöd av modern teknik men införandet av nya IT-system rör om i djupt rotade värderingar visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Hälsa & medicin