Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det går att skapa en tystare miljö vid sjukhusens magnetkameror och minska vibrationerna som kan skada intilliggande utrustning visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

I en doktorsavhandling i ämnet tillämpad signalbehandling som läggs fram vid BTH, visar Imran Khan att det går att dämpa buller och vibrationer som uppstår då magnetkamerautrustning används.

I dag sprider sig ljudet och vibrationerna, som uppstår då magnetkameran används, till andra delar av sjukhuset. Detta är dels störande för personal och patienter, men vibrationerna från apparaten kan även störa annan känslig utrustning på sjukhuset.

walhnpxwxmj4iwrqnexx

I dagsläget står magnetkameran på särskilda isoleringsdynor för att minska vibrationerna, men Imran Khans forskning visar att dessa inte isolerar vibrationerna tillräckligt. Han föreslår därför en metod för dimensionering av isoleringsdynorna för att få en effektivare vibrationsisolering. En minskning av vibrationerna och bullret skulle, enligt forskaren, resultera i ökad komfort för både personal och patienter.

Ett fjärrstyrt laboratorium för experiment inom aktiv bullerdämpning och akustik, med riktiga mätinstrument, experimentobjekt etc har utvecklats vid BTH där forskarna kan mäta, testa och styra sina applikationer via internet. Laboratoriet är ett av de första i sitt slag i världen och används även av andra lärosäten, studenter och av olika industripartner.

Disputation: Onsdagen den 22 februari Tid: Kl. 10:15
Plats: Sal J1620, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Kontakt: Imran Khan via e-post: imran.khan@bth.se (engelsktalande) eller via telefon 0734-22 38 12.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera