Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2015

Nyinflyttade gav Karlskrona dynamiken att utvecklas

Inom loppet av några år växte ett av landets största IT-kluster fram i Karlskrona. En speciell dynamik låg bakom det som hände, och de nyinflyttade spelade en viktig roll i denna utveckling, visar forskning i industriell ekonomi vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Karlskrona var en stad som tidigare dominerades av militären och tung tillverkningsindustri. Idag finns här ett av landets största it-kluster.

Utvecklingen i Karlskrona fick påtagliga konsekvenser för både invånarna och för framväxten av en ny arbetsmarknad. Marina Jogmark har i sin avhandling i industriell ekonomi studerat hur det kunde uppstå en dynamik i Karlskrona vid just denna tidpunkt och framförallt allt vilken roll olika sociala relationer bland invånarna hade för utvecklingen.

– I min forskning har jag kommit fram till att nykomlingar, det vill säga nyinflyttade människor, spelade en stor roll för framväxten av det nya Karlskrona. Dessa personer behövde inte vända sig till etablerade gemenskaper och nätverk, utan kunde röra sig mellan flera olika sociala sammanhang och på så sätt bygga broar vilket länkade samman olika människor. Det gav en dynamik som var helt avgörande för Karlskronas utveckling, säger Marina Jogmark.

Resultaten i avhandlingen kan ge dem som utformar policyer och strategier för regional förnyelse en bättre förståelse kring hur komplexa utvecklingsprocesser förhåller sig till platsens historia såväl som till det oväntade.

Avhandlingen tar också upp vikten av att förstå att varje utvecklingsprocess är unik och insikten i att tillfälligheter och lyckliga omständigheter också spelar stor roll i varje utvecklingsprocess. Disputationen är öppen för allmänheten. Dag: Fredagen den 23 oktober Tid: Kl 13:00 Plats: Sal G340, hus G, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Kontaktinformation
Marina Jogmark via e-post: marina.jogmark@hkr.se eller via telefon 0723-22 74 76

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera