När företag använder sig av internationella underleverantörer ökar effektiviteten i produktionen. Att samarbeta med underleverantörer från hela världen ger även ökad kunskap och bättre tillgång till ny teknologi. Det visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Svensk industri blir alltmer internationell på så sätt att andelen utlandsproducerade komponenter i svenska exportvaror ökar.

Trudy-Ann Stone doktorand i industriell ekonomi vid BTH, presenterar i sin doktorsavhandling vilka effekter den ökade internationaliseringen har på näringslivet. Resultaten visar att internationalisering gynnar företagen på flera olika sätt. Företag inom IKT-industrin får till exempel lägre produktionskostnader och tillgång till ett bredare sortiment av varor som används i tillverkning av andra varor, eller i produktion av tjänster. Företagen får också ökad kunskap och bättre tillgång till teknologi genom att samarbeta med underleverantörer i olika delar av världen.

Avhandlingen visar dessutom att ett brett internationellt nätverk av underleverantörer ger högre effektivitet i produktionen. Moderna produktionssystem bygger på modularitet, det vill säga flera olika komponenter sätts samman till en enhet. Det gör att företag kan kombinera komponenter från olika underleverantörer för olika ändamål och på så sätt skapa nya produkter eller förbättra produktionsprocesserna. Internationaliseringen gör att företagen kan hitta rätt varor som kan användas i produktionen av andra varor och tjänster vilket ökar möjligheterna att utveckla processer och kunskaper för att förbättra effektiviteten.

För mer information:
Trudy-Ann Stone, via e-post: trudy-ann.stone@bth.se (engelsktalande) eller via telefon: 0455-38 56 24.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera