Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Välfungerande kollektivtrafiksystem är en grundpelare i dagens och framtidens städer. Trafikutveckling och avregleringar har dock ökat behovet av samordning. Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av parterna i ett nytt europeiskt projekt som ska få systemen att bli mer samordnade.

Informations- och betaltjänster för kollektivtrafikresenärer blir allt bättre men vid avvikelser i kollektivtrafiken är det fortfarande mycket svårt för resenärerna att få tillräcklig och aktuell information om hur resan kommer att kunna fullföljas.

För planerare, operatörer och trafikledning är det också en enorm utmaning i att skapa planer som medför flexibilitet i driften, att övervaka trafikläget och att styra de olika delsystemen på ett sätt som balanserar aktörernas interna prioriteringar med resenärernas.

Ökad samordning
Behovet av en ökad samordning mellan kollektivsystemens olika aktörer, inklusive resenärer, är idag därför betydande. BTH har nu fått forskningsmedel för att studera hur arbetet skulle kunna bli mer samordnat.

– Ett sätt skulle kunna vara att förädla och dela den data som finns på ett strukturerat sätt samt att i beslutsprocessen kommunicera preliminära beslut, planer och konsekvensanalyseri ett tidigare skede än vad som görs idag. Det kräver dock olika typer av IT-system och en del nya rutiner, berättar forskaren Johanna Törnquist Krasemann, som koordinerar det svenska deltagandet i projektet.

För resenärernas del hoppas forskarna att det ska bli enklare att överblicka och eventuellt påverka sina resealternativ, se effekten av förändringarna i större utsträckning än idag samt att få smidigare och mer tillförlitliga anslutningar.

Förutom BTH deltar Linköpings universitet, universiteten TU Delft i Nederländerna och EPFL i Schweiz samt industripartnerna IBM Research i Schweiz och ETRA i Spanien. Dessutom ingår ett antal lokala, regionala och nationella kollektivtrafikaktörer från de tre länderna. Projektet benämns TRANSFORM och kommer att pågå under 2016–2018.

Kontaktinformation: Johanna Törnquist Krasemann, e-post: johanna.tornquist@bth.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera